Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0135(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0076/2017

Esitatud tekstid :

A8-0076/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0104

Vastuvõetud tekstid
PDF 242kWORD 48k
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg
Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid ***
P8_TA(2017)0104A8-0076/2017

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, välja arvatud tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektid (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13806/2015),

–  võttes arvesse 1996. aasta rahvusvahelist konventsiooni vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol („ohtlike ja kahjulike ainete 1996. aasta konventsioon“),

–  võttes arvesse ohtlike ja kahjulike ainete 1996. aasta konventsiooni 2010. aasta protokolli,

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0410/2015),

–  võttes arvesse nõukogu 18. novembri 2002. aasta otsust 2002/971/EÜ, millega volitatakse liikmesriike ühenduse huvides 1996. aasta rahvusvahelist konventsiooni vastutuse ja kahju hüvitamisese kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni) allkirjastama, ratifitseerima või sellega ühinema(1),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 14. oktoobri 2014. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma 8. juuni 2016. aasta esialgset resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus(3),

–  võttes arvesse komisjoni 4. oktoobri 2016. aasta järelmeetmeid seoses esialgse resolutsiooniga,

–  võttes arvesse õiguskomisjonis 19. veebruaril 2016 vastu võetud ja õiguskomisjoni vaheraportile A8-0191/2016 lisatud kirja vormis arvamust(4) eespool nimetatud nõukogu otsuse eelnõu kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust (A8-0076/2017),

1.  annab nõusoleku rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimiseks ja sellega ühinemiseks, välja arvatud tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT L 337, 13.12.2002, lk 55.
(2) Euroopa Kohtu 14. oktoobri 2014. aasta arvamus, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0259.
(4) PE576.992.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika