Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0135(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0076/2017

Pateikti tekstai :

A8-0076/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0104

Priimti tekstai
PDF 246kWORD 42k
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose ***
P8_TA(2017)0104A8-0076/2017

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, projekto (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13806/2015),

–  atsižvelgdamas į 1996 m. Tarptautinę konvenciją dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra (toliau – 1996 m. HNS konvencija),

–  atsižvelgdamas į 1996 m. HNS konvencijos 2010 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8–0410/2015),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 18 d. Tarybos sprendimą 2002/971/EB, leidžiantį valstybėms narėms Bendrijos interesų labui ratifikuoti 1996 m. Tarptautinę konvenciją dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra (HNS konvencija), arba prie jos prisijungti(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 8 d. preliminarią rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo projekto(3),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 4 d. tolesnius Komisijos veiksmus, susijusius su preliminaria rezoliucija,

–  atsižvelgdamas į laiško forma išdėstytą 2016 m. vasario 19 d. Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo tinkamo teisinio pagrindo(4), pridėtą prie Teisės reikalų komiteto preliminaraus pranešimo (A8-0191/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis bei 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0076/2017),

1.  pritaria tam, kad valstybės narės Europos Sąjungos interesų labui ratifikuotų Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolą ir prie jo prisijungtų, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

(1) OL L 337, 2002 12 13, p. 55.
(2) 2014 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo nuomonė Nr. 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0259.
(4) PE576.992.

Teisinė informacija - Privatumo politika