Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0136(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0078/2017

Esitatud tekstid :

A8-0078/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0105

Vastuvõetud tekstid
PDF 254kWORD 48k
Kolmapäev, 5. aprill 2017 - Strasbourg
Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega ***
P8_TA(2017)0105A8-0078/2017

Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (14112/2015),

–  võttes arvesse 1996. aasta rahvusvahelist konventsiooni vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (ohtlike ja kahjulike ainete1996. aasta konventsioon),

–  võttes arvesse ohtlike ja kahjulike ainete 1996. aasta konventsiooni 2010. aasta protokolli,

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 81 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0409/2015),

–  võttes arvesse protokolli nr 22 Taani seisukoha kohta, mis on lisatud aluslepingutele,

–  võttes arvesse nõukogu 18. novembri 2002. aasta otsust 2002/971/EÜ, millega volitatakse liikmesriike ühenduse huvides 1996. aasta rahvusvahelist konventsiooni vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (ohtlike ja kahjulike ainete konventsioon) allkirjastama, ratifitseerima või sellega ühinema(1),

–  võttes arvesse Euroopa Kohtu 14. oktoobri 2014. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse oma 8. juuni 2016. aasta esialgset resolutsiooni nõukogu otsuse eelnõu kohta(3),

–  võttes arvesse komisjoni 4. oktoobri 2016. aasta järelmeetmeid seoses esialgse resolutsiooniga,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni soovitust (A8-0078/2017),

1.  annab nõusoleku rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimisele ja sellega ühinemisele seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) EÜT L 337, 13.12.2002, lk 55.
(2) Euroopa Kohtu 14. oktoobri 2014. aasta arvamus, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0260.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika