Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0136(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0078/2017

Pateikti tekstai :

A8-0078/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0105

Priimti tekstai
PDF 257kWORD 42k
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais ***
P8_TA(2017)0105A8-0078/2017

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais, projekto (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14112/2015),

–  atsižvelgdamas į 1996 m. Tarptautinę konvenciją dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra (toliau – 1996 m. HNS konvencija),

–  atsižvelgdamas į 1996 m. HNS konvencijos 2010 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į prašymą pritarti, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0409/2015),

–  atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 22 dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Sutarčių,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 18 d. Tarybos sprendimą 2002/971/EB, leidžiantį valstybėms narėms Bendrijos interesų labui ratifikuoti 1996 m. Tarptautinę konvenciją dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra (HNS konvencija), arba prie jos prisijungti(1),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo 2014 m. spalio 14 d. nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į savo preliminarią 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo projekto(3),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 4 d. tolesnius Komisijos veiksmus, susijusius su preliminaria rezoliucija,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis bei 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0078/2017),

1.  pritaria, kad valstybės narės Europos Sąjungos interesų labui ratifikuotų Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolą ir prie jo prisijungtų, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais.

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

(1) OL L 337, 2002 12 13, p. 55.
(2) Teisingumo Teismo 2014 m. spalio 14 d. nuomonė Nr. 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0260.

Teisinė informacija - Privatumo politika