Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0011(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0073/2017

Внесени текстове :

A8-0073/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.4

Приети текстове :

P8_TA(2017)0106

Приети текстове
PDF 450kWORD 47k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия *
P8_TA(2017)0106A8-0073/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0017),

—  като взе предвид член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 9 декември 2011 г.(1), съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0026/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0073/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 112, 24.2.2012 г., стр. 21.

Правна информация - Политика за поверителност