Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0011(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0073/2017

Ingediende teksten :

A8-0073/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/04/2017 - 9.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0106

Aangenomen teksten
PDF 237kWORD 41k
Woensdag 5 april 2017 - Straatsburg
Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië *
P8_TA(2017)0106A8-0073/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2017)0017),

–  gezien artikel 4, lid 2, van de Akte van toetreding van 9 december 2011(1), op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0026/2017),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0073/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

(1) PB L 112 van 24.2.2012, blz. 21.

Juridische mededeling - Privacybeleid