Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0011(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0073/2017

Ingivna texter :

A8-0073/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0106

Antagna texter
PDF 235kWORD 41k
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg
Tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Republiken Kroatien *
P8_TA(2017)0106A8-0073/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om förslaget till rådets beslut om tillämpningen av bestämmelserna i Schengenregelverket i fråga om Schengens informationssystem i Republiken Kroatien (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2017)0017),

–  med beaktande av artikel 4.2 i anslutningsakten av den 9 december 2011(1), i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0026/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0073/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 112, 24.2.2012, s. 21.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy