2019. gada 12. marts
P8_TA(2017)0107(COR01)
KĻŪDU LABOJUMS
Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 5.aprīļa Regulā (ES) 2017/745, kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta otrajā lasījumā 2017. gada 5. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu)
(10728/4/2016 ; C8-0104/2017 ; 2012/0266(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 122kWORD 48k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika