21. november 2019
P8_TA(2017)0107(COR02)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning)
(10728/4/2016 ; C8-0104/2017 ; 2012/0266(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 105kWORD 43k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik