21. marraskuuta 2019
P8_TA(2017)0107(COR02)
OIKAISU
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/745, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, lääkinnällisistä laitteista, direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY kumoamisesta (ensimmäisessä käsittelyssä 5. huhtikuuta 2017 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi)
(10728/4/2016 ; C8-0104/2017 ; 2012/0266(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 103kWORD 43k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö