2019 m. lapkričio 21 d.
P8_TA(2017)0107(COR02)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 5 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą)
(10728/4/2016 ; C8-0104/2017 ; 2012/0266(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 111kWORD 42k
Teisinė informacija - Privatumo politika