21 noiembrie 2019
P8_TA(2017)0107(COR02)
RECTIFICARE
la Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus)
(10728/4/2016 ; C8-0104/2017 ; 2012/0266(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 109kWORD 42k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate