Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0266(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0068/2017

Předložené texty :

A8-0068/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0107

Přijaté texty
PDF 386kWORD 42k
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk Konečné znění
Zdravotnické prostředky ***II
P8_TA(2017)0107A8-0068/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10728/4/2016 – C8-0104/2017),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. února 2013(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a  Radě (COM(2012)0542),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 67a jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0068/2017),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 133, 9.5.2013, s. 52.
(2) Texty přijaté dne 2. dubna 2014, P7_TA(2014)0266.

Právní upozornění - Ochrana soukromí