Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2012/0266(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0068/2017

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0068/2017

Díospóireachtaí :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Vótaí :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2017)0107

Téacsanna atá glactha
PDF 237kWORD 43k
Dé Céadaoin, 5 Aibreán 2017 - Strasbourg
Feistí leighis ***II
P8_TA(2017)0107A8-0068/2017

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Aibreán 2017 ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an dara léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh (10728/4/2016 – C8-0104/2017),

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 14 Feabhra 2013(1),

–  ag féachaint dá seasamh ar an gcéad léamh(2) ar an togra ón gCoimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle(COM(2012)0542),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(7) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 67a dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh don dara léamh ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0068/2017),

1.  ag formheas an tseasaimh ón gComhairle ar an gcéad léamh;

2.  ag tabhairt dá haire go nglactar an gníomh i gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle;

3.  á threorú dá hUachtarán an gníomh a shíniú le hUachtarán na Comhairle, i gcomhréir le hAirteagal 297(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

4.  á threorú dá hArd-Rúnaí an gníomh a shíniú, a luaithe a fhíoraítear go bhfuil na nósanna imeachta go léir curtha i gcrích go cuí, agus, i gcomhaontú le hArd-Rúnaí na Comhairle, socrú a dhéanamh lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 133, 9.5.2013, lch. 52.
(2) Téacsanna arna nglacadh an 2 Aibreán 2014: P7_TA(2014)0266.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais