Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0266(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0068/2017

Texte depuse :

A8-0068/2017

Dezbateri :

PV 04/04/2017 - 12
CRE 04/04/2017 - 12

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.5
CRE 05/04/2017 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0107

Texte adoptate
PDF 241kWORD 49k
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
Dispozitivele medicale ***II
P8_TA(2017)0107A8-0068/2017
RECTIFICĂRI

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10728/4/2016 – C8-0104/2017),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 februarie 2013(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0542),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 67a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0068/2017),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 133, 9.5.2013, p. 52.
(2) Texte adoptate la 2 aprilie 2014, P7_TA(2014)0266.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate