21. november 2019
P8_TA(2017)0108(COR02)
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning)
(10729/4/2016 ; C8-0105/2017 ; 2012/0267(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 105kWORD 41k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik