2019 m. lapkričio 21 d.
P8_TA(2017)0108(COR02)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES (Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 5 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą)
(10729/4/2016 ; C8-0105/2017 ; 2012/0267(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 110kWORD 41k
Teisinė informacija - Privatumo politika