21 noiembrie 2019
P8_TA(2017)0108(COR02)
RECTIFICARE
la Regulamentul (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus)
(10729/4/2016 ; C8-0105/2017 ; 2012/0267(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 107kWORD 41k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate