21 november 2019
P8_TA(2017)0108(COR02)
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 5 april 2017 inför antagandet av ovannämnda förordning)
(10729/4/2016 ; C8-0105/2017 ; 2012/0267(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 103kWORD 41k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy