Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0306(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0041/2015

Předložené texty :

A8-0041/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Vysvětlení hlasování
PV 05/04/2017 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Přijaté texty
PDF 399kWORD 48k
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk
Fondy peněžního trhu ***I
P8_TA(2017)0109A8-0041/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0615),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0263/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 21. května 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. prosince 2013(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. prosince 2016 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0041/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(3);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 255, 6.8.2014, s. 3.
(2) Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 50.
(3) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijeté dne 29. dubna 2015 (Přijaté texty P8_TA(2015)0170).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o fondech peněžního trhu
P8_TC1-COD(2013)0306

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1131.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí