Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0306(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0041/2015

Indgivne tekster :

A8-0041/2015

Forhandlinger :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Stemmeforklaringer
PV 05/04/2017 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 81k
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Pengemarkedsforeninger ***I
P8_TA(2017)0109A8-0041/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om pengemarkedsforeninger (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0615),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0263/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

–  der henviser til udtalelse af 21. maj 2014 fra Den Europæiske Centralbank(1),

–  der henviser til udtalelse af 10. december 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til den foreløbige aftale, der er godkendt af det ansvarlige udvalg, og til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. december 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59;

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0041/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(3);

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 255 af 6.8.2014, s. 3.
(2) EFT C 170 af 5.6.2014, s. 50.
(3) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 29. april 2015 (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0170).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om pengemarkedsforeninger
P8_TC1-COD(2013)0306

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/1131.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik