Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0306(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0041/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0041/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Äänestysselitykset
PV 05/04/2017 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Hyväksytyt tekstit
PDF 235kWORD 51k
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg
Rahamarkkinarahastot ***I
P8_TA(2017)0109A8-0041/2015
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. huhtikuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0615),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0263/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 21. toukokuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. joulukuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 7. joulukuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0041/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(3);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, tekee siihen huomattavia muutoksia tai aikoo tehdä siihen huomattavia muutoksia;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 255, 6.8.2014, s. 3.
(2)EUVL C 170, 5.6.2014, s. 50.
(3)Tämä kanta korvaa 29. huhtikuuta 2015 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0170).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. huhtikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi rahamarkkinarahastoista
P8_TC1-COD(2013)0306

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2017/1131.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö