Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0306(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0041/2015

Teksty złożone :

A8-0041/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Wyjaśnienia do głosowania
PV 05/04/2017 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Teksty przyjęte
PDF 399kWORD 54k
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg
Fundusze rynku pieniężnego ***I
P8_TA(2017)0109A8-0041/2015
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie funduszy rynku pieniężnego (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0615),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0263/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 maja 2014 r.(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przyjętą na sesji plenarnej w dniach 10 grudnia 2013 r.(2),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez właściwą komisję oraz zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 7 grudnia 2016 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0041/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(3);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 255 z 6.8.2014, s. 3.
(2) Dz.U. C 170 z 5.6.2014, s. 50.
(3) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 29 kwietnia 2015 r. (Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0170).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie funduszy rynku pieniężnego
P8_TC1-COD(2013)0306

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/1131.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności