Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0306(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0041/2015

Texte depuse :

A8-0041/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Explicaţii privind voturile
PV 05/04/2017 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Texte adoptate
PDF 325kWORD 54k
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
Fondurile de piață monetară ***I
P8_TA(2017)0109A8-0041/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0615),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0263/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 21 mai 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 decembrie 2013(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 decembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0041/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(3);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 255, 6.8.2014, p. 3.
(2) JO C 170, 5.6.2014, p. 50
(3) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 29 aprilie 2015 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0170).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară
P8_TC1-COD(2013)0306

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/1131.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate