Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0306(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0041/2015

Predkladané texty :

A8-0041/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 15
CRE 28/04/2015 - 15
PV 04/04/2017 - 16
CRE 04/04/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.61
CRE 29/04/2015 - 10.61
Vysvetlenie hlasovaní
PV 05/04/2017 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0170
P8_TA(2017)0109

Prijaté texty
PDF 329kWORD 52k
Streda, 5. apríla 2017 - Štrasburg
Fondy peňažného trhu ***I
P8_TA(2017)0109A8-0041/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fondoch peňažného trhu (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0615),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0263/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 21. mája 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. decembra 2013(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. decembra 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8‑0041/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 255, 6.8.2014, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 50.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 29. apríla 2015 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0170).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. apríla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o fondoch peňažného trhu
P8_TC1-COD(2013)0306

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/1131.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia