Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0283(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0110/2017

Внесени текстове :

A8-0110/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0111

Приети текстове
PDF 471kWORD 46k
Сряда, 5 април 2017 г. - Страсбург
Многогодишна финансова рамка за годините 2014—2020 ***
P8_TA(2017)0111A8-0110/2017
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2016)0604),

—  като взе предвид проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016) и поправката на Съвета (14942/2016 COR2),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на ЕС и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C8-0103/2017),

—  като взе предвид принципното съгласие на Съвета от 7 март 2017 г. относно преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014—2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.(3),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на регламент(4),

—  като взе предвид член 86 и член 99, параграфи 1 и 4 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по бюджети (A8-0110/2017),

1.  дава своето одобрение за проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020, съдържащ се в приложението към настоящата резолюция;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)7030/2017 и 7031/2017 COR1.
(2)Приети текстове, P8_TA(2016)0309.
(3)Приети текстове, P8_TA(2016)0412.
(4)Приети текстове, P8_TA(2017)0112.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект на Регламент (ЕС, Евратом) 2017/… на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Регламент на Съвета (EC, Евратом) 2017/1123.)

Правна информация - Политика за поверителност