Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0283(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0110/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0110/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Äänestykset :

PV 05/04/2017 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0111

Hyväksytyt tekstit
PDF 235kWORD 41k
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2017 - Strasbourg
Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 ***
P8_TA(2017)0111A8-0110/2017
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. huhtikuuta 2017 esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta (COM(2016)0604),

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta (14942/2016) sekä neuvoston siihen tekemän oikaisun (14942/2016 COR2),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 312 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0103/2017),

–  ottaa huomioon 7. maaliskuuta 2017 annetun neuvoston periaatteellisen hyväksynnän monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 tarkistukselle(1),

–  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa(2),

–  ottaa huomioon 26. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 välitarkistuksesta(3),

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä asetukseksi(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 86 artiklan sekä 99 artiklan 1 ja 4 kohdan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan suosituksen (A8-0110/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta sellaisena kuin se on tämän päätöslauselman liitteessä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)7030/2017 ja 7031/2017 COR1.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0309.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0412.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0112.


LIITE

Esitys neuvoston asetukseksi (EU, Euratom) 2017/…, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, neuvoston asetusta (EU, Euratom) 2017/1123.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö