Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0283(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0110/2017

Pateikti tekstai :

A8-0110/2017

Debatai :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0111

Priimti tekstai
PDF 324kWORD 40k
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
2014–2020 m. daugiametė finansinė programa ***
P8_TA(2017)0111A8-0110/2017
Rezoliucija
 Priedas

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (COM(2016)0604),

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projektą (14942/2016) ir Tarybos klaidų ištaisymą (14942/2016 COR2),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį (C8-0103/2017),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 7 d. Tarybos susitarimą dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliuciją „Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimo(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 5 d. ne teisėkūros rezoliuciją dėl reglamento projekto(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 86 straipsnį, 99 straipsnio 1 ir 4 dalis;

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendaciją (A8-0110/2017),

1.  pritaria Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projektui, kaip išdėstyta šios rezoliucijos priede;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) 7030/2017 ir 7031/2017 COR1.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0309.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0412.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0112.


PRIEDAS

Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2017/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projektas

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Tarybos reglamentą (ES) 2017/1123.)

Teisinė informacija - Privatumo politika