Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0283(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0110/2017

Teksty złożone :

A8-0110/2017

Debaty :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Głosowanie :

PV 05/04/2017 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0111

Teksty przyjęte
PDF 401kWORD 49k
Środa, 5 kwietnia 2017 r. - Strasburg
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 ***
P8_TA(2017)0111A8-0110/2017
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (COM(2016)0604),

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EU, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (14942/2016) oraz sprostowanie Rady (14942/2016 COR2),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (C8-0103/2017),

–  uwzględniając porozumienie co do zasady, zawarte w Radzie w dniu 7 marca 2017 r., dotyczące rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2016 r. w sprawie śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu decyzji(4),

–  uwzględniając art. 86 oraz art. 99 ust. 1 i ust. 4 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Budżetowej (A8-0110/2017),

1.  wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 w postaci załączonej do niniejszej rezolucji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) 7030/2017 i 7031/2017 COR1.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0309.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0412.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0112.


ZAŁĄCZNIK:

Projekt rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2017/... zmieniający rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji aktu prawnego, rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2017/1123.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności