Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0283(APP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0110/2017

Texte depuse :

A8-0110/2017

Dezbateri :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0111

Texte adoptate
PDF 314kWORD 49k
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 ***
P8_TA(2017)0111A8-0110/2017
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  având în vedere proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (14942/2016) și corrigendumul Consiliului la acesta (14942/2016 COR2),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C8-0103/2017),

–  având în vedere acordul de principiu al Consiliului din 7 martie 2017 privind revizuirea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2016 referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020(3),

–  având în vedere rezoluția sa cu caracter nelegislativ din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de regulament(4),

–  având în vedere articolul 86 și articolul 99 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru bugete (A8-0110/2017),

1.  aprobă proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, astfel cum este prezentat în anexa la prezenta rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) 7030/2017 și 7031/2017 COR1.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0309.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2016)0412.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2017)0112.


ANEXĂ

Proiectul de regulament (UE, Euratom) 2017/… al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) 2017/1123 al Consiliului.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate