Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0283(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0110/2017

Ingivna texter :

A8-0110/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Omröstningar :

PV 05/04/2017 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0111

Antagna texter
PDF 242kWORD 43k
Onsdagen den 5 april 2017 - Strasbourg
Den fleråriga budgetramen för 2014–2020 ***
P8_TA(2017)0111A8-0110/2017
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 april 2017 om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (COM(2016)0604),

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 (14942/2016) och rådets rättelse till detta (14942/2016 COR2),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C8-0103/2017),

–  med beaktande av rådets principöverenskommelse av den 7 mars 2017 om revidering av den fleråriga budgetramen (2014–2020)(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: Parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2016 om halvtidsrevidering av den fleråriga budgetramen 2014–2020(3),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 5 april 2017 om utkastet till förordning(4),

–  med beaktande av artiklarna 86, 99.1 och 99.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från budgetutskottet (A8-0110/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014−2020 enligt bilagan till denna resolution.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) 7030/2017 och 7031/2017 COR1.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0309.
(3) Antagna texter, P8_TA(2016)0412.
(4) Antagna texter, P8_TA(2017)0112.


BILAGA

Rådets förordning (EU, Euratom) 2017/… om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, rådets förordning (EU, Euratom) 2017/1123.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy