Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2051(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0117/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0117/2017

Rasprave :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0112

Usvojeni tekstovi
PDF 350kWORD 54k
Srijeda, 5. travnja 2017. - Strasbourg
Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (Rezolucija)
P8_TA(2017)0112A8-0117/2017
Rezolucija
 Prilog

Nezakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. travnja 2017. o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Komisijin prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (COM(2016)0604),

–  uzimajući u obzir nacrt uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020. (14942/2016) i ispravak Vijeća (14942/2016 COR2),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (C8-0103/2017),

–  uzimajući u obzir načelnu suglasnost Vijeća od 7. ožujka 2017. za reviziju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. srpnja 2016. o pripremi poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. listopada 2016. o reviziji VFO-a u sredini razdoblja 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od 5. travnja 2017. o nacrtu uredbe(4),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0117/2017),

1.  odobrava zajedničke izjave Parlamenta i Vijeća priložene ovoj Rezoluciji;

2.  odobrava svoju izjavu priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  prima na znanje jednostrane izjave Vijeća i Komisije;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te nacionalnim parlamentima.

(1) 7030/2017 i 7031/2017 COR1.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0309.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0412.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0111.


PRILOG

IZJAVE

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o pojačanjima (povećanjima) za preostalo razdoblje VFO-a

U kontekstu preispitivanja/revizije VFO-a u sredini programskog razdoblja, Europski parlament i Vijeće postigli su dogovor o povećanjima koje je Komisija predložila za iznose navedene u tablici u nastavku, koja je potrebno provesti u razdoblju od 2017. do 2020.(1) u okviru godišnjeg proračunskog postupka ne dovodeći u pitanje ovlasti proračunskog tijela.

 

Odobrena sredstva za preuzete obveze u milijunima EUR

Naslov 1.a

 

Obzor 2020.

200

CEF – promet

300

Erasmus+

100

COSME

100

Wifi4EU*

25

EFSU*

150

Ukupno naslov 1.a

875

Naslov 1.b (Inicijativa za zapošljavanje mladih)

1200**

Naslov 3.

2549

Naslov 4.*

1385

Ukupno naslovi 1.a, 1.b, 3., 4.

6009

* Time se ne dovodi u pitanje ishod tekućih rasprava o nacrtima zakonodavnih prijedloga u okviru naslova 1.a i naslova 4.

** Podijeljeno na četiri godine (2017. – 2020.).

Preraspodjele ukupnog iznosa od 945 milijuna EUR utvrdit će se u sklopu godišnjeg proračunskog postupka, od čega 875 milijuna EUR u naslovu 1.a i 70 milijuna EUR u naslovu 4.

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o izbjegavanju gomilanja pretjeranog iznosa neplaćenih računa

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da i dalje pomno nadzire provedbu programâ za razdoblje od 2014. do 2020. kako bi se osiguralo uredno kretanje odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s odobrenim sredstvima za preuzete obveze. U tu svrhu pozivaju Komisiju da tijekom cijelog preostalog razdoblja sadašnjeg VFO-a pravodobno predstavlja ažurirane podatke o stanju stvari i procjene u vezi s odobrenim sredstvima za plaćanje. Europski parlament i Vijeće na vrijeme će donijeti sve potrebne odluke u vezi s opravdanim potrebama kako bi se spriječilo gomilanje pretjeranog iznosa neplaćenih računa i osiguralo da se zahtjevi za plaćanja pravodobno podmire.

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o plaćanjima za posebne instrumente

Europski parlament i Vijeće usuglasili su se o prilagodbi prijedloga o izmjeni Odluke (EU) 2015/435 kako se u općenitom smislu ne bi dovodila u pitanje priroda plaćanja za druge posebne instrumente.

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o neovisnoj evaluaciji rezultata cilja progresivnog smanjenja broja zaposlenih za 5 % između 2013. i 2017.

Europski parlament i Vijeće predlažu provedbu neovisne evaluacije rezultata cilja progresivnog smanjenja broja zaposlenih za 5 % između 2013. i 2017. kojom bi se obuhvatile sve institucije, tijela i agencije kako je dogovoreno Međuinstitucionalnim sporazumom iz 2013. o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju. Na temelju zaključaka evaluacije Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da predstavi odgovarajući prijedlog za daljnje djelovanje.

Izjava Europskog parlamenta o zajedničkim izjavama u vezi s revizijom VFO-a u sredini razdoblja

Europski parlament podsjeća da su četiri zajedničke izjave koje su priložene revidiranoj Uredbi o VFO-u političke naravi i bez pravnog učinka.

Uzimajući u obzir zajedničku izjavu o pojačanjima („povećanjima”) i preraspodjeli sredstava za programe Unije, potrebno je podsjetiti da je Ugovorima predviđeno da proračunsko tijelo utvrđuje visinu i sadržaj proračuna Unije u okviru godišnjeg proračunskog postupka. Europski parlament naglašava da će u svojstvu ravnopravne grane proračunskog tijela u potpunosti izvršavati svoje ovlasti, što nijedna politička izjava neće dovesti u pitanje. Potreba da se poštuju ovlasti proračunskog tijela također je jasno naznačena u tekstu zajedničke izjave.

Europski parlament stoga smatra da iznosi navedeni u toj zajedničkoj izjavi predstavljaju referentne iznose koji će se ispitati u okviru godišnjeg proračunskog postupka, vodeći računa o konkretnim okolnostima svakog godišnjeg proračuna. Kada je konkretno riječ o predloženim preraspodjelama sredstava u naslovima 1.a i 4., Europski parlament namjerava ispitati sve prijedloge Komisije na pojedinačnoj osnovi kako bi se osiguralo da smanjenje ne pogodi ključne programe Unije, posebno ako oni pogoduju rastu i otvaranju radnih mjesta odnosno pružaju odgovor na aktualne najhitnije potrebe i imaju visoku stopu izvršenja.

Očito je da se iznosima navedenima u zajedničkoj izjavi koji se odnose na zakonodavne prijedloge koji još nisu doneseni ni na koji način ne prejudicira ishod tih zakonodavnih pregovora.

Izjava Vijeća o plaćanjima za posebne instrumente

Vijeće predlaže da stanje ostane nepromijenjeno i da se u kontekstu ovog preispitivanja/revizije ne uspostavi opće i sveobuhvatno pravilo u pogledu postupanja s plaćanjima za druge posebne instrumente. U mišljenju Pravne službe Vijeća navodi se da proračunsko tijelo i dalje može odlučivati od slučaja do slučaja o točno određenoj aktivaciji o kojoj je riječ, trebaju li se neka ili sva odgovarajuća plaćanja računati iznad gornjih granica VFO-a.

Izjava Komisije o jačanju Inicijative za zapošljavanje mladih i dodatnih mjera s ciljem pronalaska rješenja za migracijsku krizu i sigurnosna pitanja

Ako se trend pada nezaposlenosti mladih koji se bilježi od 2013. ponovno preokrene, trebalo bi razmotriti povećanje sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih u odnosu na iznos od 1,2 milijarde EUR dogovoren u okviru preispitivanja/revizije višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014. – 2020. u sredini programskog razdoblja, koristeći se razlikama ostavljenima na raspolaganje u sklopu ukupnih razlika za obveze skladu s člankom 14. Uredbe o VFO-u. U tu svrhu Komisija će redovito izvješćivati o zabilježenim statističkim trendovima i prema potrebi podnijeti nacrt izmjene proračuna.

Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, trebalo bi razmotriti dodatne razlike ostavljene na raspolaganje, i to u prvom redu za ulaganja u mlade diljem Europe i za mjere kojima bi se doprinijelo rješavanju unutarnje i vanjske dimenzije migracijske krize te sigurnosnih pitanja u slučaju da se pojavi potreba za koju ne postoji ili nije dogovoreno financiranje. Komisija će prema potrebi u tu svrhu izraditi prijedloge, imajući pritom na umu potrebu da zadrži dostatne razlike za neočekivane događaje i neometanu provedbu već dogovorenih programa.

(1) O dijelu ukupnih povećanja dogovor je postignut već u okviru proračunskog postupka za 2017. Proračunom za 2017. obuhvaćeno je 200 milijuna EUR u naslovu 1.a i 725 milijuna EUR u naslovu 4. Nadalje, Europski parlament i Vijeće usuglasili su se da će osigurati iznos od 500 milijuna EUR u naslovu 1.b za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2017. koji će se financirati iz ukupne razlike za obveze i koji će se provesti izmjenom proračuna za 2017. Naposljetku, Vijeće i Europski parlament također su pozvali Komisiju da zatraži potrebna odobrena sredstva izmjenom proračuna za 2017. kako bi se osiguralo financiranje EFOR-a iz proračuna EU-a čim se donese pravna osnova.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti