Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2233(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0104/2017

Předložené texty :

A8-0104/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.11

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0113

Přijaté texty
PDF 401kWORD 44k
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události
P8_TA(2017)0113A8-0104/2017
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a zejména na články 6 a 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na článek 14 této dohody,

–  s ohledem na principiální dohodu Rady ze dne 7. března 2017 týkající se revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/435 ze dne 17. prosince 2014 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2014(5),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 6. července 2016 o přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející návrhu Komise(6) a ze dne 26. října 2016 o revizi VFR na období 2014–2020 v polovině období(7),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0104/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament a Rada uvolnily v roce 2014 z rozpětí pro nepředvídané události prostředky na platby ve výši 3 168 233 715 EUR; vzhledem k tomu, že do prostředků uvolněných z rozpětí pro nepředvídané události byla zahrnuta částka 350 milionů EUR, dokud nebude dosaženo dohody o zacházení s platbami pro zvláštní nástroje;

B.  vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto vyrovnat částku ve výši 2 818 233 715 EUR během období 2018–2020 a vyzvat Komisi, aby včas předložila návrh týkající se zbytku částky ve výši 350 milionů EUR;

C.  vzhledem k tomu, že podle střednědobého odhadu plateb předloženého v souvislosti s přezkumem/revizí VFR v polovině období je třeba v letech 2018–2020 očekávat tlak na roční stropy plateb;

D.  vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2017 má v rámci stropu plateb rozpětí ve výši 9,8 miliardy EUR, což umožňuje vyrovnání celé částky uvolněné v roce 2014;

1.  vítá návrh Komise, který je součástí souboru návrhů k přezkumu/revizi VFR v polovině období;

2.  domnívá se, že vyrovnání celkové částky 2 818 233 715 EUR uvolněné v roce 2014 z rozpětí v rámci stropu plateb na rok 2017 poskytne větší flexibilitu v druhé části VFR a pomůže zabránit nové platební krizi;

3.  zdůrazňuje, že vyloučení zbývající částky 350 milionů EUR z vyrovnání potvrzuje dlouhodobý postoj Parlamentu, že prostředky na platby pro zvláštní nástroje jsou započítávány nad rámec stropů VFR;

4.  vítá principiální dohodu Rady připojenou k tomuto rozhodnutí, která je v souladu s výkladem Parlamentu;

5.  schvaluje rozhodnutí připojené k tomuto usnesení;

6.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) 7030/2017 a 7031/2017 COR1.
(4) Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 4.
(5) Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 65.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2016)0309.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2016)0412.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2017/1331.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí