Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2233(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0104/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0104/2017

Rasprave :

PV 04/04/2017 - 15
CRE 04/04/2017 - 15

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0113

Usvojeni tekstovi
PDF 329kWORD 50k
Srijeda, 5. travnja 2017. - Strasbourg
Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke
P8_TA(2017)0113A8-0104/2017
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 5. travnja 2017. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2015/435 o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1), a posebno njezine članke 6. i 13.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 14.,

–  uzimajući u obzir načelnu suglasnost Vijeća od 7. ožujka 2017. o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Odluku (EU) 2015/435 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2014. o aktivaciji pričuve za nepredviđene izdatke(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2014. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2014.(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. srpnja 2016. o pripremi poslijeizborne revizije višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije(6) i Rezoluciju od 26. listopada 2016. o reviziji VFO-a u sredini razdoblja 2014. – 2020.(7),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0104/2017),

A.  budući da su 2014. Europski parlament i Vijeće mobilizirali pričuvu za nepredviđene izdatke u iznosu od 3 168 233 715 EUR odobrenih sredstava za plaćanja; budući da je iznos od 350 milijuna EUR bio uključen u mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke ovisno o dogovoru o postupanju s plaćanjima za posebne instrumente;

B.  budući da je odlučeno prebiti iznos od 2 818 233 715 EUR tijekom razdoblja 2018. – 2020. i pozvati Komisiju da pravodobno iznese prijedlog u pogledu preostalog iznosa od 350 milijuna EUR;

C.  budući da se, prema srednjoročnoj prognozi plaćanja predstavljenoj u kontekstu preispitivanja/revizije u sredini razdoblja VFO-a, može očekivati pritisak na godišnje gornje granice za plaćanja u razdoblju 2018. – 2020.;

D.  budući da je u proračunu za 2017. raspoloživa razlika do gornje granice za plaćanja od 9,8 milijardi EUR, što omogućuje prebijanje punog iznosa mobiliziranog 2014.;

1.  pozdravlja prijedlog Komisije podnesen u okviru preispitivanja/revizije u sredini razdoblja VFO-a;

2.  smatra da će se prebijanjem ukupnog iznosa od 2 818 233 715 EUR mobiliziranog 2014. razlikom do gornje granice za plaćanja za 2017. godinu omogućiti veća fleksibilnost za drugi dio VFO-a i da će se time doprinijeti sprječavanju nove krize plaćanja;

3.  naglašava da izuzimanje preostalog iznosa od 350 milijuna EUR iz prebijanja potvrđuje trajni stav Parlamenta da se odobrena sredstva za plaćanja za posebne instrumente obračunavaju iznad gornjih granica VFO-a;

4.  pozdravlja načelnu suglasnost Vijeća s priloženom odlukom, što je u skladu s tumačenjem Parlamenta;

5.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

6.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) 7030/2017 i 7031/2017 COR1.
(4) SL L 72, 17.3.2015., str. 4.
(5) SL C 294, 12.8.2016., str. 65.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0309.
(7) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0412.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Odluke (EU) 2015/435 o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2017/1331.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti