Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2018(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0155/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0155/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 9.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0115

Usvojeni tekstovi
PDF 316kWORD 48k
Srijeda, 5. travnja 2017. - Strasbourg
Nacrt izmjene proračuna br.1/2017 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 5. travnja 2017. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2017 za opći proračun za 2017. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Ujedinjenoj Kraljevini, Cipru i Portugalu (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(1), a posebno njezin članak 41.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017., konačno donesen 1. prosinca 2016.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3) (Uredba o VFO-u),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 1/2017, koji je Komisija usvojila 26. siječnja 2017. (COM(2017)0046),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2017 koje je Vijeće usvojilo 3. travnja 2017. i proslijedilo Parlamentu 3. travnja 2017. (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0155/2017),

A.  budući da se nacrt izmjene proračuna br. 1/2017 odnosi na mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u iznosu od 71 524 810 EUR u vezi s poplavama koje su pogodile Ujedinjenu Kraljevinu tijekom prosinca 2015. i siječnja 2016., sušom i požarima na Cipru od listopada 2015. do lipnja 2016. te požarima na portugalskom otoku Madeiri u kolovozu 2016.;

B.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 1/2017 da se ta proračunska prilagodba službeno unese u proračun Unije za 2017.;

C.  budući da Komisija stoga predlaže da se proračun Unije za 2017. izmijeni i da se stavka 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” poveća;

D.  budući da je FSEU poseban instrument kao što je utvrđeno Uredbom o VFO-u i da bi odgovarajuća odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanja u proračun trebalo unijeti iznad gornjih granica VFO-a;

1.  naglašava hitnu potrebu za dostavom preko Fonda solidarnosti Europske unije financijske pomoći regijama koje su pogođene prirodnim katastrofama;

2.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 1/2017 koji je podnijela Komisija;

3.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2017;

4.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 1/2017 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(2) SL L 51, 28.2.2017.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti