Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0818(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0089/2017

Předložené texty :

A8-0089/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.16

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0118

Přijaté texty
PDF 312kWORD 41k
Středa, 5. dubna 2017 - Štrasburk Konečné znění
Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Lotyšsku *
P8_TA(2017)0118A8-0089/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Lotyšsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/911/EU (13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (13521/2016),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0523/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a zejména na článek 33 tohoto rozhodnutí(1),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0089/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí