Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0821(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0095/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0095/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 05/04/2017 - 9.19

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0121

Elfogadott szövegek
PDF 247kWORD 42k
2017. április 5., Szerda - Strasbourg
A finnországi, a szlovéniai, a romániai, a lengyelországi, a svédországi, a litvániai, a bulgáriai, a szlovákiai és a magyarországi gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere *
P8_TA(2017)0121A8-0095/2017

Az Európai Parlament 2017. április 5-i jogalkotási állásfoglalása a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Finnországgal, Szlovéniával, Romániával, Lengyelországgal, Svédországgal, Litvániával, Bulgáriával, Szlovákiával és Magyarországgal való automatizált adatcseréről, valamint a 2010/559/EU, a 2011/387/EU, a 2011/547/EU, a 2012/236/EU, a 2012/664/EU, a 2012/713/EU, a 2013/230/EU, a 2013/692/EU és a 2014/264/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (13529/2016),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés az Amszterdami Szerződés által módosított 39. cikkének (1) bekezdésére, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0518/2016),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8‑0095/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat