Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0822(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0090/2017

Texte depuse :

A8-0090/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.20

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0122

Texte adoptate
PDF 242kWORD 47k
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia *
P8_TA(2017)0122A8-0090/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor (VRD) în Malta, Cipru și Estonia și de înlocuire a deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE ale Consiliului (13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (13499/2016),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0519/2016),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 78 litera (c) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0090/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate