Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2646(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0245/2017

Dezbateri :

PV 06/04/2017 - 4.1
CRE 06/04/2017 - 4.1

Voturi :

PV 06/04/2017 - 7.1
CRE 06/04/2017 - 7.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0125

Texte adoptate
PDF 263kWORD 53k
Joi, 6 aprilie 2017 - Strasbourg
Rusia, arestarea lui Alexei Navalny și a altor protestatari
P8_TA(2017)0125RC-B8-0245/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 6 aprilie 2017 referitoare la Rusia, arestarea lui Alexei Navalnâi și a altor protestatari (2017/2646(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, îndeosebi rezoluția sa din 23 octombrie 2012(1), cea din 13 iunie 2013 referitoare la statul de drept în Rusia(2) și cea din 13 martie 2014 referitoare la Rusia: condamnarea demonstranților care au participat la evenimentele din Piața Bolotnaia(3), recomandarea sa din 2 aprilie 2014, rezoluția sa din 23 octombrie 2014 referitoare la dizolvarea ONG-ului „Memorial” (laureat al Premiului Saharov în 2009) din Rusia(4), cea din 15 ianuarie 2015 referitoare la Rusia, în special cazul lui Alexei Navalny(5), cea din 12 martie 2015 referitoare la uciderea liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, și la starea democrației în Rusia(6) și cea din 24 noiembrie 2016 referitoare la cazul lui Ildar Dadin, încarcerat pentru delict de opinie în Rusia(7),

–  având în vedere Constituția Rusiei, în special articolul 29 care protejează libertatea de exprimare și articolul 31 care include dreptul de întrunire pașnică, precum și obligațiile internaționale în materie de drepturile omului pe care Rusia și le-a asumat în calitate de membru al Consiliului Europei, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și al ONU,

–  având în vedere „Parteneriatul pentru modernizare”, inițiat în 2010 la Rostov-pe-Don și angajamentul exprimat de conducerea rusă în ceea ce privește statul de drept ca bază fundamentală pentru modernizarea Rusiei,

–  având în vedere articolul 5 din Declarația universală a drepturilor omului și articolul 7 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, care ambele prevăd că nimeni nu va fi supus torturii sau tratamentelor ori pedepselor cu cruzime, inumane sau degradante și la care Federația Rusă este parte,

–  având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 9 decembrie 1998,

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 martie 2017 referitoare la prizonierii ucraineni din Rusia și la situația din Crimeea(8),

–  având în vedere cel de-al șaptelea raport periodic al Federației Ruse, examinat de către Comitetul pentru Drepturile Omului al ONU în cadrul celei de-a 3136-a și 3137-a reuniuni, care au avut loc la 16 și 17 martie 2015,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 26 martie 2017, între 33 000 și 93 000 de persoane au participat la manifestații, marșuri și demonstrații anticorupție în peste 80 de orașe din toată Rusia; întrucât peste 2 000 de protestatari au fost reținuți de poliție în orașe din întreaga Rusie, inclusiv în jur de 1 000 la Moscova; întrucât politicianul din opoziție Alexei Navalnâi a fost reținut și amendat cu o sumă de 350 USD pentru organizarea unor proteste interzise și condamnat la 15 zile de închisoare; întrucât protestele sunt considerate a fi cele mai mari după demonstrațiile anti-Kremlin care au avut loc în 2011 și 2012;

B.  întrucât verdictul pronunțat de Curtea Leninsky din Kirov (8 februarie 2017) împotriva politicianului rus din opoziție Alexei Navalnâi sub acuzația de încercări de delapidare au avut drept scop să reducă la tăcere încă o voce politică independentă din Federația Rusă; întrucât Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că lui Navalnâi i s-a refuzat dreptul la un proces echitabil în cadrul procesului care i-a fost intentat în 2013 sub aceleași acuzații;

C.  întrucât guvernul Rusiei a deschis o anchetă penală împotriva unor persoane neidentificate care au lansat pe internet un apel privind o demonstrație la Moscova la 2 aprilie 2017 în cadrul căreia să se solicite demisia premierului Dimitri Medvedev, încetarea operațiunilor militare ale Rusiei în Ucraina și Siria, eliberarea lui Navalnâi și plata de compensații activiștilor reținuți în timpul protestelor de la Moscova din 26 martie 2017; întrucât, la 2 aprilie 2017, cel puțin 31 de persoane au fost arestate în timpul protestelor opoziției la Moscova, iar apoi acestea au fost reținute pentru „atingeri aduse ordinii publice”;

D.  întrucât Federația Rusă, în calitate de membru deplin al Consiliului Europei, semnatar la Declarația universală a drepturilor omului a ONU și la Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante s-a angajat să urmeze principiile democrației și ale statului de drept și să respecte libertățile fundamentale și drepturile omului; întrucât Uniunea Europeană a oferit în mod repetat asistență suplimentară și experiență în domeniu pentru a ajuta Rusia să se modernizeze și să-și respecte ordinea constituțională și de drept, în concordanță cu standardele Consiliului Europei;

E.  întrucât există îngrijorări cu privire la evoluțiile din Federația Rusă în ceea ce privește respectarea și protecția drepturilor omului, precum și respectarea principiilor democratice convenite de comun acord și a statului de drept; întrucât Federația Rusă a ratificat 11 din cele 18 tratate internaționale privind drepturile omului;

F.  întrucât dreptul penal al Federației Ruse a fost modificat și a fost introdus noul articol 212.1, în temeiul căruia o persoană poate fi pusă sub acuzație pentru încălcarea legislației privind întrunirile publice, în pofida faptului că această modificare restrânge libertatea de exprimare și de întrunire;

G.  întrucât, potrivit Centrului pentru drepturile omului „Memorial”, numărul deținuților politici din țară a crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând la un total de 102 persoane în 2016,

1.  condamnă operațiunile forțelor de poliție din Federația Rusă prin care se încearcă să se împiedice și să se disperseze demonstrațiile anticorupție pașnice și se rețin sute de cetățeni, inclusiv Alexei Navalnâi, a cărui organizație a inițiat demonstrațiile;

2.  invită autoritățile ruse să îi elibereze de îndată pe Alexei Navalnâi și pe toți protestatarii pașnici, jurnaliștii și activiștii reținuți în urma manifestațiilor anticorupție de la Moscova și dintr-o serie de orașe din Rusia care au avut loc la 26 martie și 2 aprilie 2017, precum și să renunțe la acuzațiile împotriva acestora; subliniază faptul că autoritățile ruse dețin întreaga responsabilitate pentru siguranța și binele celor reținuți;

3.  subliniază faptul că sentințele impuse sunt motivate politic și îndeamnă sistemul judiciar rus să demonstreze că este independent față de interferențele politice; invită autoritățile ruse să pună capăt hărțuirii jurnaliștilor, opozanților politici și activiștilor politici și ai societății civile, să respecte pe deplin obligațiile internaționale în materie de drepturile omului și să garanteze libertatea mijloacelor de informare în masă și libertatea de întrunire;

4.  ia act de numărul mare de participanți la amplele proteste anticorupție din toată Federația Rusă care au avut loc duminică, 26 martie 2017, în special mobilizarea în număr mare a tinerilor care protestau împotriva corupției și a regimului din ce în ce mai autoritar din Rusia; salută această implicare ca un semn dătător de speranțe al unui interes sporit față de chestiuni publice și politice;

5.  își exprimă profunda îngrijorare că reținerea lui Alexei Navalnâi demonstrează că autoritățile ruse folosesc legislația privind întrunirile publice pentru a accelera procedura de încarcerare a protestatarilor pașnici și pentru a comite ulterior abuzuri sistemice;

6.  condamnă eforturile constante de a-l reduce la tăcere pe Alexei Navalnâi și își exprimă sprijinul pentru eforturile organizației sale de sensibilizare cu privire la corupție în instituțiile publice și în rândul reprezentanților politici și al persoanelor care ocupă o funcție publică și de combatere a acestui fenomen; privește cu profundă îngrijorare decizia Curții din februarie 2017, care efectiv îl exclude pe Alexei Navalnâi de pe scena politică, restrânge și mai mult pluralismul politic în Rusia și ridică mari semne de întrebare cu privire la justețea proceselor democratice în Rusia;

7.  reamintește că libertatea de întrunire pașnică este un drept, nu un privilegiu, și că acest drept, împreună cu drepturile la libertatea de opinie și de exprimare și libertatea de asociere joacă un rol decisiv în apariția și existența unui sistem democratic efectiv; invită autoritățile ruse să respecte în totalitate angajamentele internaționale pe care și le-a asumat, inclusiv în cadrul Consiliului Europei și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), să susțină libertățile elementare de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, acestea fiind drepturi fundamentale consacrate în constituția sa și să elibereze fără întârziere demonstranții pașnici care au fost reținuți;

8.  invită autoritățile ruse să pună capăt oricărui act de hărțuire, inclusiv la nivel judiciar, îndreptat împotriva opozanților politici, jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului din Federația Rusă și să garanteze, în orice situație, că aceștia își pot desfășura activitățile legitime fără niciun fel de interferențe;

9.  este de opinie că mai multe acțiuni în justiție și proceduri judiciare împotriva membrilor opoziției și a ONG-urilor din ultimii ani dau naștere unor îndoieli cu privire la independența și imparțialitatea instituțiilor judiciare din Federația Rusă; îndeamnă autoritățile judiciare și de aplicare a legii din Rusia să își îndeplinească sarcinile în mod imparțial și independent, fără interferențe politice;

10.  subliniază faptul că, în Federația Rusă, libertatea de întrunire este garantată în temeiul articolului 31 din Constituția Rusiei și al Convenției europene a drepturilor omului (CEDO), la care Rusia este parte, ceea ce obligă autoritățile din Rusia la respectarea acesteia; invită Federația Rusă să respecte principiile statului de drept, libertății de exprimare și libertății de întrunire;

11.  reamintește importanța respectării depline de către Rusia a obligațiilor de drept internațional care îi revin, în calitate de membru al Consiliului Europei și al OSCE, precum și a drepturilor fundamentale ale omului și a statului de drept consacrate în CEDO și în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP);

12.  invită Federația Rusă să modifice legislația care restrânge în mod nejustificat și incriminează libertatea de întrunire; condamnă faptul că Federația Rusă a împuternicit totodată Curtea Constituțională, prin intermediul unui nou act legislativ din decembrie 2015, să anuleze hotărârile judecătorești pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului;

13.  ia act de acuzațiile de corupție împotriva unor politicieni ruși aflați la putere; invită Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să întreprindă acțiuni sistematice împotriva oricărei tentative de spălare de bani sau a deținerii de active ilegale în interiorul UE; totodată, solicită comisiei de anchetă „Panama Papers” din cadrul Parlamentului European să acorde atenție suplimentară oricărui indiciu privind fluxuri suspecte de bani rusești prin băncile cu sediul în UE;

14.  îndeamnă Consiliul și statele membre să elaboreze o politică unificată față de Rusia, prin care statele membre și instituțiile UE să își exprime adeziunea la un mesaj comun ferm cu privire la rolul drepturilor omului în relația UE-Rusia, precum și cu privire la necesitatea de a pune capăt reprimării libertății de exprimare, de întrunire și de asociere în Rusia;

15.  invită VP/ÎR și SEAE să se asigure că toate cazurile de persoane urmărite penal din motive politice sunt aduse în discuție în cadrul consultărilor UE-Rusia pe tema drepturilor omului, atunci când acestea vor fi reluate, și că reprezentanților Rusiei în aceste consultări li se solicită un răspuns oficial pentru fiecare caz în parte; invită președinții Consiliului și Comisiei, precum și ÎR/VP să urmărească în continuare îndeaproape aceste cazuri, să aducă în discuție aceste probleme în cadrul diferitelor formate și reuniuni cu Rusia și să informeze Parlamentul cu privire la schimburile desfășurate cu autoritățile din Rusia;

16.  condamnă atacurile teroriste din Sankt Petersburg și solicită Președintelui său să își exprime profunda compasiune și solidaritate cu victimele, familiile acestora și poporul rus;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și președintelui, Guvernului și Parlamentului Federației Ruse.

(1) JO C 68 E, 7.3.2014, p. 13.
(2) JO C 65, 19.2.2016, p. 150..
(3) Texte adoptate, P7_TA(2014)0253.
(4) JO C 274, 27.7.2016, p. 21.
(5) JO C 300, 18.8.2016, p. 2.
(6) JO C 316, 30.8.2016, p. 126.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2016)0446.
(8) Texte adoptate, P8_TA(2017)0087.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate