Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2647(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0253/2017

Rozpravy :

PV 06/04/2017 - 4.2
CRE 06/04/2017 - 4.2

Hlasování :

PV 06/04/2017 - 7.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0126

Přijaté texty
PDF 343kWORD 49k
Čtvrtek, 6. dubna 2017 - Štrasburk
Bělorusko
P8_TA(2017)0126RC-B8-0253/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2017 o situaci v Bělorusku (2017/2647(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení a doporučení o Bělorusku, mimo jiné o evropské politice sousedství,

–  s ohledem na prohlášení předsedy delegace EP pro vztahy s Běloruskem ze dne 27. března 2017, mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 17. března 2017, zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku ze dnů 14. a 28. března 2017, Parlamentního shromáždění OBSE ze dne 24. března 2017, ředitele OBSE/ODIHR ze dnů 17. a 26. března 2017, výboru Parlamentního shromáždění OBSE pro lidská práva ze dne 27. března 2017 a Dohlížitelů na ochranu obránců lidských práv Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH) a Světové organizace proti mučení (OMCT) ze dne 29. března 2017 o nedávném zatýkání pokojných demonstrantů a nezákonném zadržování v Bělorusku,

–  s ohledem na závěry Rady o Bělorusku, zejména na závěry ze dne 15. února 2016, které zrušily omezující opatření vůči 170 osobám a třem běloruským společnostem,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/350 ze dne 27. února 2017(1), kterým se prodlužuje platnost omezujících opatření vůči Bělorusku do dne 28. února 2018, jež zahrnují zbrojní embargo a zmrazení majetku a zákaz vstupu na území EU týkající se čtyř osob zařazených na seznam v souvislosti s neobjasněnými zmizeními dvou opozičních politiků, jednoho podnikatele a jednoho novináře v letech 1999 a 2000,

–  s ohledem na parlamentní volby konané dne 11. září 2016 a prezidentské volby konané dne 11. října 2015; s ohledem na řadu prohlášení běloruských orgánů o tom, že některá z doporučení OBSE/ODIHR vydaná po prezidentských volbách v roce 2015 budou realizována před parlamentními volbami v roce 2016, a na závěrečnou zprávu OBSE/ODIHR ze dne 28. ledna 2016 o prezidentských volbách v Bělorusku konaných dne 11. října 2015,

–  s ohledem na zprávu federace FIDH a centra lidských práv „Vjasna“ o nucené práci a všudypřítomném porušování práv pracovníků v Bělorusku,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a Deklaraci OSN o obhájcích lidských práv, Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech, Evropskou úmluvu o lidských právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že běloruská vláda přijala prezidentský dekret č. 3 „o prevenci sociální závislosti“ zavádějící tzv. daň na „sociální parazity“, jejž podepsal prezident Alexandr Lukašenko v roce 2015 a který vstoupil v platnost od února 2017 – tento dekret postihuje nezaměstnanost uvalením zvláštní povinnosti financovat veřejné výdaje, a to ve formě sahající od poplatku ve výši přibližně 240 EUR, což v Bělorusku představuje přibližně dvě třetiny průměrné měsíční mzdy, až po nucené práce občanů, kteří pracovali po dobu kratší než 183 dnů v roce; vzhledem k tomu, že dekret byl přijat nehledě na kritické ohlasy občanů, aktivistů a novinářů;

B.  vzhledem k tomu, že od 17. února a v průběhu března 2017 i navzdory tlaku státních sdělovacích prostředků a bezpečnostních sil, včetně ozbrojených policistů nasazených při rozhánění demonstrací, docházelo v mnohých městech Běloruska k hromadným pokojným protestům tisíců občanů, kteří tím reagovali na přijetí prezidentského dekretu č. 3 a výstavbu podnikatelského centra nedaleko lesního komplexu Kurapaty, památníku obětem stalinismu;

C.  vzhledem k tomu, že vládní orgány na tyto demonstrace reagovaly násilně, zejména ve dnech 25. a 26. března 2017; vzhledem k tomu, že dne 25. března se pokojní demonstranti pokusili při příležitosti oslav Dne svobody o pochod hlavní minskou třídou, který byl ale zastaven kordonem policejních pořádkových jednotek; vzhledem k tomu, že bezpečnostní složky zaútočily na demonstranty a bily ženy, děti a starší osoby; vzhledem k tomu, že byly zatčeny stovky demonstrantů, mezi nimiž byli i domácí a zahraniční novináři, kteří o této události informovali; vzhledem k tomu, že v Minsku bylo zadrženo minimálně 700 osob, včetně několika náhodných diváků;

D.  vzhledem k tomu, že byla zadržena velká skupina obránců lidských práv, jež pokojné demonstrace pozorovala; vzhledem k tomu, že podle centra pro lidská práva „Vjasna“ bylo navečer 27. března 2017 podáno proti 177 osobám soudní rozhodnutí o správních trestech za jejich účast na protestech uskutečněných dne 25. března, z nichž 74 vyústilo v administrativní zadržení a 93 v udělení pokut; vzhledem k tomu, že preventivně bylo před protesty zatčeno více než sto členů opozice;

E.  vzhledem k tomu, že 27 osob, včetně bývalého politického vězně a vedoucího představitele mládežnické organizace „Malady Front“ Zmicera Daškeviče, bylo zatčeno na základě obvinění ze zosnování vzpoury, kterou údajně připravovaly skupiny vyškolené na Ukrajině, v Polsku a Litvě; vzhledem k tomu, že jsou obviněni z trestného činu, který se trestá odnětím svobody až na tři roky; vzhledem k tomu, že Výbor státní bezpečnosti (KGB) odmítá zveřejnit počet osob, které byly zatčeny v souvislosti s tzv. „masovými nepokoji“;

F.  vzhledem k tomu, že Mikalaj Statkevič, přední představitel opozice a bývalý kandidát na úřad prezidenta, který měl vést demonstraci v Minsku, byl zatčen a tři dny zadržován ve vazební věznici KGB bez poskytnutí jakýchkoli informací o tom, kde se nachází; vzhledem k tomu, že byl zatčen i Sergej Kulinič a Sergej Kuncevič; vzhledem k tomu, že před demonstrací dne 25. března 2017 byl protiprávně zadržen Uladzimir Njakljajev, známý běloruský básník a kandidát na úřad prezidenta v roce 2010, a v důsledku toho musel být hospitalizován kvůli oslabení organizmu; vzhledem k tomu, že Pavel Sevjaryněc, Vitali Rymaševský, Anatol Ljabedzka a Jurij Hubarevič byli společně s několika občanskými aktivisty zatčeni v průběhu března 2017; vzhledem k tomu, že dne 23. března byl v Minsku zatčen Ales Lahvinec, místopředseda Hnutí za svobodu; vzhledem k tomu, že bylo preventivně zadrženo zhruba 60 pozorovatelů v oblasti lidských práv;

G.  vzhledem k tomu, že dne 25. března 2017 policie provedla razii v kancelářských prostorách centra pro lidská práva „Vjasna“ v běloruském hlavním městě, při níž preventivně zadržela nejméně 57 osob zapojených do sledování probíhajících pokojných protestů; vzhledem k tomu, že před touto událostí byli zadrženi a odsouzeni ke krátkým trestům odnětí svobody i jiní obránci lidských práv, např. Oleg Volček, vedoucí střediska pro lidská práva „Právní pomoc obyvatelstvu“, a Anatolij Poplavni, člen pobočky centra pro lidská práva „Vjasna“ ve městě Homel; vzhledem k tomu, že Leonid Sudalenka, člen centra „Vjasna“, byl rovněž zatčen a odsouzen za to, že předložil více než 200 protestů občanů proti ustanovením uvedeného prezidentského dekretu č. 3;

H.  vzhledem k tomu, že podle Běloruské asociace novinářů (BAN) bylo zaznamenáno 120 případů porušování práv novinářů; vzhledem k tomu, že v celé zemi byl odstaven internet a novináři, kteří o událostech psali, byli potrestáni nebo odsouzeni k trestu odnětí svobody na základě obvinění z výtržnictví nebo neuposlechnutí příkazů policie; vzhledem k tomu, že některé z nich ještě čeká soudní proces; vzhledem k tomu, že od 12. března 2017 bylo zaznamenáno více než 20 případů šikanování reportérů televize Belsat a že dne 31. března 2017 byly kanceláře televize Belsat podrobeny raziím a prohledávány policií a že některá zařízení byla zabavena a odstraněna;

I.  vzhledem k tomu, že tyto události jsou nejzávažnějšími událostmi, k nimž došlo po tvrdém zákroku proti demonstracím v roce 2010, a lze je považovat za politováníhodný krok zpět; vzhledem k tomu, že tato nová vlna represí probíhá přesně jeden rok poté, co bylo učiněno rozhodnutí EU zahájit politiku tzv. postupného obnovování vztahů s Běloruskem;

J.  vzhledem k tomu, že Bělorusko patří mezi státy zapojené do OBSE a souhlasilo s dodržováním práva na svobodu pokojného shromažďování a sdružování; vzhledem k tomu, že zmíněné hromadné zatýkání, nadměrné používání síly proti demonstrantům a hlášené razie v organizacích občanské společnosti představují jasné porušení těchto závazků;

K.  vzhledem k tomu, že Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, která dosud uplatňuje trest smrti; vzhledem k tomu, že první rozsudek smrti v roce 2017 byl vynesen dne 17. března 2017;

L.  vzhledem k tomu, že v únoru 2016 EU zrušila většinu omezujících opatření vůči běloruským představitelům a právním subjektům jako gesto dobré vůle s cílem povzbudit Bělorusko, aby zlepšilo situaci v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu; vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech o Bělorusku ze dne 15. února 2016 zdůraznila, že je třeba posílit spolupráci mezi EU a Běloruskem v řadě oblastí souvisejících s hospodářstvím, obchodem a pomocí, což by Bělorusku otevřelo možnost žádat o financování z prostředků Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj;

M.  vzhledem k tomu, že se obtížná hospodářská situace v Bělorusku může dále zhoršovat, neboť hlavní odvětví stále zůstávají ve vlastnictví státu a podléhají správnímu řídicímu a kontrolnímu systému; vzhledem k tomu, že se závislost Běloruska na ruské hospodářské pomoci neustále zvyšuje;

N.  vzhledem k tomu, že jedním z cílů zapojení Běloruska do Východního partnerství a jeho parlamentní odnože Euronest je intenzivnější spolupráce mezi Běloruskem a EU; vzhledem k tomu, že běloruský parlament nemá v Parlamentním shromáždění Euronest žádný oficiální status;

O.  vzhledem k tomu, že Bělorusko je členem Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO) a účastní se společně s Ruskem vojenských manévrů pojmenovaných „Západ 2017“, při nichž se mimo jiné nacvičují útoky na jejich západní sousedy, jež zahrnují simulaci nasazení jaderných zbraní, a které mohou mít nepříznivý dopad na bezpečnost a národní svrchovanost Běloruské republiky i celého regionu;

P.  vzhledem k tomu, že se EU zasazuje o stabilní, demokratickou a prosperující budoucnost Běloruska ve prospěch jeho obyvatel; vzhledem k tomu, že mezi nutné předpoklady lepších vztahů mezi EU a Běloruskem patří výrazné zlepšení svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků, dodržování politických práv běžných občanů i opozičních aktivistů a dodržování zásad právního státu a základních práv;

1.  odsuzuje tvrdý zákrok proti pokojným demonstrantům i represe, k nimž docházelo před demonstracemi ze dne 25. března 2017 i během nich; zdůrazňuje, že navzdory výzvám mezinárodního společenství ke zdrženlivosti byla reakce bezpečnostních služeb nevybíravá a nepřiměřená; vyjadřuje znepokojení nad nejnovějším vývojem situace v Bělorusku a zdůrazňuje, že je zjevně třeba, aby v zemi proběhl rozsáhlejší demokratizační proces;

2.  odsuzuje neoprávněné omezování práva na pokojné shromažďování, svobody projevu a svobody sdružování, mj. omezování svobody vyjadřování názorů týkajících se sociálních a dalších veřejných otázek, a zejména odsuzuje pronásledování a zadržování nezávislých novinářů, členů opozice, aktivistů bojujících za lidská práva a dalších demonstrantů;

3.  vyzývá běloruské orgány, aby neprodleně a bezpodmínečně propustily všechny pokojné demonstranty, novináře, obránce lidských práv, aktivisty z řad občanské společnosti a členy opozice, kteří byli zadrženi v souvislosti se současnou vlnou demonstrací, a aby stáhly veškerá obvinění, která proti nim byla vznesena; považuje praxi preventivního zatýkání za naprosto nepřijatelnou; naléhavě vyzývá orgány, aby neprodleně poskytly informace o všech zadržených osobách jak jejich rodinám, tak široké veřejnosti;

4.  znovu opakuje, že použití síly proti jakékoli osobě, která uplatňuje své právo na nenásilný protest, nelze za žádných okolností odůvodnit a že represivní opatření, která porušují právo na svobodu projevu a svobodu shromažďování, jsou v rozporu s mezinárodními závazky Běloruska i s ústavou Běloruské republiky; naléhavě vyzývá vládu Běloruska, aby se zapojila do otevřeného dialogu se svými občany, nezávislými organizacemi občanské společnosti a nezávislými sdělovacími prostředky;

5.  naléhavě vyzývá běloruské orgány, aby neprodleně provedly důkladné a nestranné vyšetřování všech případů údajného svévolného zadržování a dalšího porušování práv demonstrantů v souvislosti s nedávnými demonstracemi; upozorňuje, že v případě, že toto vyšetřování nebude provedeno, může EU zavést nová omezující opatření vůči nejvyšším představitelům Běloruska, kteří nesou za nedávné tvrdé zásahy odpovědnost;

6.  naléhavě vyzývá orgány, aby ukončily pronásledování nezávislých médií z politických důvodů a učinily přítrž praxi správního stíhání a svévolného uplatňování čl. 22 odst. 9 bodu 2 správního řádu proti nezávislým novinářům za spolupráci se zahraničními médii bez akreditace, což omezuje právo na svobodu projevu a šíření informací;

7.  naléhavě vyzývá běloruské orgány, aby zastavily pronásledování občanské společnosti, umožnily plné a svobodné zákonné fungování veřejných organizací, neprodleně zrušily čl. 193 odst. 1 trestního zákoníku, který postihuje pořádání akcí neregistrovaných veřejných sdružení a organizací a účast na nich, a aby umožnily plné, svobodné a nezávislé zákonné fungování veřejných sdružení a organizací, a to i pokud jde o národnostní menšiny a jejich nezávislé organizace;

8.  naléhavě vyzývá Parlamentní shromáždění OBSE, jehož 26. výroční zasedání by se mělo konat v červenci 2017 v Minsku, aby zohlednilo nedávné události v Bělorusku a zajistilo minimálně zapojení politických demokratických opozičních stran, nezávislých sdělovacích prostředků a organizací občanské společnosti;

9.  vyzývá běloruskou vládu, aby zahájila konstruktivní dialog s opozicí a organizacemi občanské společnosti, plně spolupracovala se zvláštním zpravodajem OSN pro lidská práva v Bělorusku a provedla dlouho odkládané reformy na ochranu lidských práv a posílení demokracie; vyzývá ESVČ a Komisi, aby nadále poskytovaly a rozšiřovaly podporu organizacím občanské společnosti působícím v Bělorusku a v zahraničí; v této souvislosti zdůrazňuje potřebu podporovat všechny nezávislé informační zdroje pro běloruskou společnost, včetně vysílání sdělovacích prostředků v běloruském jazyce a ze zahraničí; kromě toho vyzývá zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby posoudil způsoby a prostředky, jak v Bělorusku podporovat úplnou a účinnou ochranu lidských práv;

10.  doporučuje, aby byl zrušen prezidentský dekret č. 3 coby svévolné, tvrdé a morálně pochybné opatření porušující mezinárodní lidská práva, které má podle odhadů dopad na více než 470 000 Bělorusů;

11.  žádá o prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku; vyzývá běloruskou vládu, aby tento mandát uznala a plně se zvláštním zpravodajem spolupracovala; vyzývá ESVČ, aby se zvláštním zpravodajem OSN lépe koordinovala politiku EU vůči Bělorusku; vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly a prosazovaly prodloužení mandátu zvláštního zpravodaje OSN, aby mohla být situace v zemi i nadále monitorována;

12.  vyzývá běloruské úřady, aby bez zbytečných průtahů a ve spolupráci s mezinárodními partnery opět pokračovaly v práci na komplexní reformě volebního systému jako součásti širšího demokratizačního procesu; zdůrazňuje, že příslušná doporučení mise OBSE/ODIHR je třeba zavést v dostatečném předstihu před komunálními volbami, které se budou konat v březnu 2018;

13.  naléhavě žádá vládu, aby se připojila k celosvětovému moratoriu na používání trestu smrti, což by bylo prvním krokem na cestě k jeho trvalému zrušení;

14.  vyzývá Komisi, aby dále podporovala vzdělávací programy, které mladým Bělorusům umožňují studovat v EU, a to urychlením procesu vyřizování žádostí o víza a stipendia;

15.  vítá rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2017 prodloužit platnost omezujících opatření vůči čtyřem osobám a zbrojního embarga na Bělorusko do 28. února 2018; vyzývá ESVČ, aby i nadále bedlivě sledovala a monitorovala situaci v zemi s cílem posoudit účinnost politiky EU v oblasti konstruktivního obnovení vztahů; domnívá se, že by EU měla stanovit jasná srovnávací kritéria a uplatňovat systematické požadavky na dodržování lidských práv s cílem zajistit provedení reforem za účelem ochrany základních svobod a lidských práv;

16.  vyzývá Komisi, aby posoudila, zda jsou v případě jaderné elektrárny Ostrovec, jejíž výstavba momentálně probíhá, zaručeny nejpřísnější normy jaderné bezpečnosti a zda by případně nemohla být k financování této jaderné elektrárny v Bělorusku použita záruka, kterou EU poskytne Evropské investiční bance, a aby posoudila, zda by tato záruka byla v souladu se sankcemi, které EU uvalila na Ruskou federaci;

17.  znovu opakuje své odhodlání pracovat ve prospěch obyvatel Běloruska, podporovat jejich prodemokratické snahy a iniciativy a přispívat ke stabilní, demokratické a prosperující budoucnosti země; znovu opakuje, že dodržování základních občanských svobod, zásad právního státu a lidských práv bude klíčovým faktorem při utváření další podoby vztahů mezi EU a Běloruskem;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, členským státům, OBSE/ODHIR, Radě Evropy, běloruským orgánům a Parlamentnímu shromáždění OBSE.

(1) Úř. věst. L 50, 28.2.2017, s. 81.

Právní upozornění - Ochrana soukromí