Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2585(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0238/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0238/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/04/2017 - 7.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0130

Usvojeni tekstovi
PDF 334kWORD 55k
Četvrtak, 6. travnja 2017. - Strasbourg
Europske snage solidarnosti
P8_TA(2017)0130B8-0238/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 6. travnja 2017. o Europskim snagama solidarnosti (2017/2629(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 7. prosinca 2016. naslovljenu „Europske snage solidarnostiˮ (COM(2016)0942),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. listopada 2016. o Europskoj volonterskoj službi i poticanju volonterstva u Europi(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. siječnja 2016. o ulozi međukulturnog dijaloga, kulturne raznolikosti i obrazovanja u promicanju temeljnih vrijednosti EU-a(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. travnja 2008. o doprinosu volontiranja ekonomskoj i socijalnoj koheziji(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. srpnja 2014. o zapošljavanju mladih(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2013. o Jamstvu za mlade(5)

–  uzimajući u obzir Preporuku Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i iskustvenog učenja(6),

–  uzimajući u obzir Plan politike volontiranja u Europi (PAVE) i nacrt Europske povelje o pravima i odgovornostima volontera(7),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006(8),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ(9),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o volontiranju i Europskoj volonterskoj službi (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  uzimajući u obzir pitanja Komisiji o Europskim snagama solidarnosti (O-000020/2017 –B8-0210/2017 i O-000022/2017 – B8-0211/2017),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za kulturu i obrazovanje,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da temeljne ideje, vrijednosti i načela predstavljaju osnovu Europske unije o kojoj su se dogovorile države članice i na koje se obvezuju;

B.  budući da je načelo solidarnosti Europske unije jedno od njezinih osnovnih načela koje se temelji na dijeljenju koristi i tereta;

C.  budući da je načelo solidarnosti pokretač razvoja Europske volonterske službe koja je tijekom svojih 20 godina postojanja dovela do izvanrednih rezultata koje je potrebno očuvati;

D.  budući da institucije EU-a i njegove države članice trebaju zauzeti čvrst stav u pogledu pružanja aktivne potpore građanskoj uključenosti i priznavanja da se volontiranjem doprinosi osnaživanju osjećaja solidarnosti i društvene odgovornosti te zajedničkih građanskih vrijednosti i iskustava;

E.  budući da se stvaranje Europskih snaga solidarnosti treba temeljiti na zajedničkim vrijednostima EU-a kako su definirane u Ugovorima i Povelji o temeljnim pravima; budući da bi cilj Europskih snaga solidarnosti trebala biti izgradnja osjećaja zajedništva, solidarnosti i društvene odgovornosti u Europi, pružajući istovremeno značajno i osnažujuće iskustvo volontiranja, rada, stažiranja ili naukovanja;

F.  budući da se kvalitetnim volontiranjem mogu stvoriti mogućnosti zapošljavanja, kao i prilike za socijalnu uključenost;

G.  budući da se većina volonterskih inicijativa odvija izvan programa EU-a i da ih je potrebno podržati stvaranjem pogodnog pravnog i financijskog okruženja;

H.  budući da Europska volonterska služba predstavlja postojeći referentni okvir za volonterske aktivnosti u EU-u koji je u svojih više od 20 godina postojanja dokazao svoju učinkovitost i stručnost te postigao brojne rezultate u području učenja; budući da bi se svi novi programi volontiranja na razini EU-a trebali nadovezati na i nadopuniti iskustvo Europske volonterske službe i drugih uspješnih programa volontiranja EU-a kao što su Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a;

I.  budući da bi Europske snage solidarnosti mogle biti prilika za mlade, koji su njihova glavna ciljna skupina (posebno mladi iz marginaliziranih zajednica i siromašnih socio-ekonomskih pozadina), da daju vrijedan doprinos društvu i da se time poveća vidljivost angažiranosti EU-a te ponovno pokrene opsežna rasprava o volontiranju u Europi i njegovim koristima za društvo;

J.  budući da civilno društvo i organizacije mladih imaju važnu ulogu pružatelja kvalitetnih lokalnih, nacionalnih i prekograničnih volonterskih iskustava; budući da je u tom pogledu potrebna trajna potpora te pogodno pravno i financijsko okruženje;

K.  budući da se više od 20 000 osoba već prijavilo u Europsku volontersku službu otkada je Komisija u prosincu 2016. pokrenula internetsku platformu;

L.  budući da se Komisiju potiče da osmisli jasan i detaljan pravni okvir za Europske snage solidarnosti, uzimajući u obzir sljedeće preporuke Europskog parlamenta;

Europska solidarnost

1.  smatra da je nužna jasna definicija solidarnog djelovanja na razini EU-a; traži od Komisije da definira ciljeve Europskih snaga solidarnosti i da njihovo djelovanje bude mjerljivo i učinkovito, uzimajući u obzir važan pozitivan učinak aktivnosti solidarnosti na pojedinačne sudionike i zajednicu; ističe da je nužno utvrditi definicije koje su potrebne kako bi se to olakšalo, u bliskoj suradnji s državama članicama i relevantnim organizacijama dionika aktivnima u području volontiranja, civilne službe i djelovanja mladih te u skladu s temeljnim vrijednostima EU-a definiranima u Ugovorima i Povelji;

2.  naglašava da je potrebno svim građanima EU-a zajamčiti jednak pristup Europskim snagama solidarnosti; potiče intenzivnije promicanje mogućnosti pomoću kojih bi se osobe s posebnim potrebama i osobe u nepovoljnom položaju uključile u inicijativu;

3.  snažno vjeruje da iako su komponenta učenja, među ostalim učenje kroz iskustvo neformalnog i informalnog obrazovanja, i utjecaj na pojedinačnog volontera, mladog radnika, stažista ili naučnika važni elementi, glavni cilj Europskih snaga solidarnosti treba biti pozitivan učinak na korisnike projekata i aktivnosti te na širu zajednicu kao jasan izraz solidarnosti i društvene odgovornosti;

4.  smatra, štoviše, da bi se uključivanjem u inicijative Europskih snaga solidarnosti pomoglo sudionicima u razvijanju njihovih životnih vještina, odgovornosti i dijeljenja te u prevladavanju razlika u pogledu jezika, kulture, vjeroispovijesti, uvjerenja ili ekonomske situacije, kao i pogrešnih uvjerenja i predrasuda; smatra da bi se inicijativom Europskih snaga solidarnosti također pomoglo u promicanju aktivnog građanstva i pomoglo sudionicima da kritički analiziraju realnost i društvene probleme s kojima se suočavaju; poziva Komisiju da u provedbu Europskih snaga solidarnosti uključi rodno osviještenu politiku;

5.  ističe da civilna zaštita i humanitarna pomoć ne mogu ovisiti o mladima u okviru Europskih snaga solidarnosti; u tom pogledu poziva Europsku komisiju i države članice da zajamče trajna ulaganja u strukturiranu civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć;

Financiranje Europskih snaga solidarnosti

6.  veoma je zabrinut zbog namjere Komisije da provede Europske snage solidarnosti u njihovoj prvoj početnoj fazi uvođenjem te inicijative u postojeće programe i inicijative, posebno u obrazovne i kulturne programe kao što su Erasmus+, Europa za građane, Jamstvo za mlade i Program za zapošljavanje i socijalne inovacije, bez pružanja dostatne jasnoće o točnim financijskim i ljudskim resursima koji su im namijenjeni; podsjeća da se Parlament, kao suzakonodavac u području programa EU-a i proračunsko tijelo, protivi preraspodjeli sredstava iz prioritetnih programa te mu često nedostaju dostatna sredstva za financiranje temeljnih aktivnosti i novih političkih inicijativa;

7.  poziva Komisiju da u svoj budući zakonodavni prijedlog o Europskim snagama solidarnosti uključi jasan opis proračunskih mjera kojima će se omogućiti učinkovito funkcioniranje Europskih snaga solidarnosti; ističe da financiranje Europskih snaga solidarnosti ne smije imati negativan učinak na postojeće programe namijenjene mladima i inicijative, kao što su Europa za građane i Erasmus+, Program za zapošljavanje i socijalne inovacije i inicijative poput Jamstva za mlade, te da se njime neće ugroziti funkcioniranje postojećih uspješnih alata kao što je Europska volonterska služba;

8.  poziva Komisiju da uspostavi učinkovit mehanizam praćenja i evaluacije Europskih snaga solidarnosti kako bi se zajamčila ispravna realizacija te inicijative, kvaliteta prilika koje se njome pružaju i održivost njezinih rezultata;

Integriranje Europskih snaga solidarnosti u okvir šire strategije za volontiranje

9.  predlaže da Komisija integrira Europske snage solidarnosti, u cilju ostvarenja njihova uspjeha, u širu političku strategiju kojoj je cilj stvaranje okruženja pogodnog za volontiranje u Europi, te da se istovremeno trebaju izbjeći preklapanja i osnažiti postojeće inicijative koje uspješno funkcioniraju, kao što je Europska volonterska služba;

10.  naglašava da se većina volonterskih aktivnosti odvija na lokalnoj razini na kojoj se zadovoljavaju lokalne potrebe te da bi se Europske snage solidarnosti stoga u početku trebale usmjeriti na volontiranje na lokalnoj razini, a ne na prekogranične prilike za koje je potrebna međunarodna mobilnost i iz kojih mogu biti isključene osobe u nepovoljnom položaju;

11.  ističe da Europske snage solidarnosti ne bi trebale predstavljati nikakav dodatni administrativni teret za pojedince ili uključene organizacije te da bi ta inicijativa trebala usko surađivati s postojećim i dobro utemeljenim volonterskim prilikama koje već pružaju organizacije civilnog društva;

12.  potiče Komisiju da stremi ostvarenju ravnoteže između velikog broja prijava za Europske snage solidarnosti na internetskoj platformi i broja dostupnih prilika za volontiranje kako bi se izbjegnula frustracija među mladima koji se prijavljuju za Europske snage solidarnosti;

13.  poziva Komisiju da potiče volontiranje u okviru europskih programa i fondova kao što su strukturni fondovi, Fond za azil, migracije i integraciju, program LIFE te programi i fondovi EU-a za vanjsko djelovanje; u tom pogledu ističe da je važno uvesti jedinstvenu točku za koordiniranje politika i programa EU-a u području volontiranja;

14.  predlaže da bi obrazovne institucije u svoje kurikulume trebale uvrstiti obuku u području volontiranja, uz posebnu usmjerenost na aktivnosti solidarnosti, kako bi se podržala realizacija Europskih snaga solidarnosti;

Jasno razlikovanje volontiranja i zapošljavanja te kvalitetne mogućnosti za mlade u okviru područja zapošljavanja

15.  poziva Komisiju da pri provedbi inicijative Europskih snaga solidarnosti učini jasnu razliku između volonterskih aktivnosti i zapošljavanja kako bi se zadržale temeljne razlike između volontiranja i rada, pri čemu je primarni naglasak na potrebama korisnika ili na osposobljavanju i razvojnim potrebama sudionika, te kako bi se izbjegao svaki pokušaj da se zamijene potencijalno kvalitetna plaćena radna mjesta; u tu svrhu ističe da volonterske prilike ne bi trebale ispunjavati uvjete za financiranje sredstvima za suzbijanje nezaposlenosti mladih, kao što je Inicijativa za zapošljavanje mladih;

16.  ističe da bi područje volontiranja trebalo biti temeljeno na jasnom razumijevanju načela kvalitetnog volontiranja kao što su načela navedena u Europskoj povelji o pravima i odgovornostima volontera; nadalje ističe da bi se volontiranjem trebale uvijek podržavati neprofitne aktivnosti solidarnosti kojima se zadovoljavaju utvrđene potrebe zajednice;

17.  ističe da bi se područje zapošljavanja trebalo usmjeriti na pružanje kvalitetnih radnih mjesta, stažiranja i naukovanja u duhu neprofitnog i socijalnog djelovanja sektora solidarnosti;

18.  ističe važnost pružanja prikladne administrativne i financijske potpore organizacijama i tijelima domaćinima iz oba područja te jamčenja potrebnih znanja i vještina za prikladno ugošćivanje sudionika Europskih snaga solidarnosti;

19.  traži od organizacija domaćina da se obvežu na poštovanje povelje o kvaliteti koja sadrži dogovorene ciljeve, načela i norme kao što su one iz Europske povelje o kvaliteti stažiranja i strukovnog naukovanja(10); potiče organizacije domaćine da unaprijed opišu vještine i kompetencije koje bi trebalo steći tijekom tog iskustva; traži da vještine i kompetencije stečene tijekom tog iskustva budu usporedive, priznate i vrednovane, kao što se zahtijeva u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja, kako bi se njima doprinijelo održivom uključivanju mladih na tržište rada; naglašava da će jasne norme pomoći u nadzoru provedbe Europskih snaga solidarnosti;

20.  ističe da mladim volonterima treba pružiti prikladnu financijsku naknadu, a mladim radnicima adekvatnu plaću te zdravstveno osiguranje, obuku i mentorstvo; naglašava da je nužno nadzirati njihovo radno opterećenje i okružje s obzirom na specifične volonterske zadaće koje moraju ispuniti volontiranjem ili radom u sklopu Europskih snaga solidarnosti;

21.  ponavlja svoj poziv državama članicama da politike zapošljavanja mladih povežu s kvalitetnim i održivim ugovorima o radu kako bi se riješio problem nesigurnih radnih mjesta i nedovoljne zaposlenosti;

22.  poziva Komisiju i države članice da mladima koji su u nepovoljnom položaju ili imaju posebne potrebe osiguraju puni pristup Europskim snagama solidarnosti; stoga ističe da je potrebno dodijeliti konkretna proračunska sredstva za plaćanje troškova osobne pomoći ili posebne potpore određenoj mladoj osobi; smatra da se Europska volonterska služba u tom pogledu može promatrati kao primjer dobre prakse;

Koordinacija među službama i savjetovanje s dionicima

23.  poziva Komisiju da prikladno koordinira Europske snage solidarnosti i da ih uvrsti u sve svoje službe i sve ostale europske i nacionalne institucije kako bi se zajamčila usklađena i dosljedna provedba; predlaže da Glavna uprava Komisije za obrazovanje, mlade, sport i kulturu bude odgovorna za koordinaciju Europskih snaga solidarnosti i olakšavanje njihova rada;

24.  podsjeća Komisiju da je prije izrade nacrta zakonodavnog prijedloga potrebno osigurati odgovarajuće uvjete za prikladno savjetovanje s ključnim dionicima kao što su organizacije mladih, europski socijalni partneri, organizacije utemeljene na volontiranju, sindikati i države članice; ističe da ti dionici trebaju biti redovito uključeni u provedbu i, kada je to prikladno, nadziranje inicijative kako bi se zajamčila njezina pravilna provedba, kvaliteta angažmana i održivost njezinih rezultata;

o
o   o

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0425.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0005.
(3) SL C 259 E, 29.10.2009., str. 9.
(4) SL C 224, 21.6.2016., str. 19.
(5) SL C 440, 30.12.2015., str. 67.
(6) SL C 398, 22.12.2012., str. 1
(7) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
(8) SL L 347, 20.12.2013., str. 470.
(9) SL L 347, 20.12.2013., str. 50.
(10) http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti