Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2294(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0163/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0163/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0132

Pieņemtie teksti
PDF 411kWORD 51k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele
Pieprasījums atcelt António Marinho e Pinto imunitāti
P8_TA(2017)0132A8-0163/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa lēmums par pieprasījumu atcelt António Marinho e Pinto imunitāti (2016/2294(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā pieprasījumu atcelt António Marinho e Pinto imunitāti, kuru Rietumlisabonas apgabala (Ueirasas) tiesas tiesnesis Miguel Pereira da Rosa nosūtījis 2016. gada 23. septembrī saistībā ar pret António Marinho e Pinto ierosināto kriminālo tiesvedību (Nr. 4759/15.2TDLSB) un par kuru paziņots 2016. gada 24. oktobra plenārsēdē,

–  ņemot vērā šajos jautājumos kompetentās ģenerālprokurora vietnieces 2016. gada 12. decembra vēstuli, kurā ir sniegta António Marinho e Pinto izteikumu transskribcija,

–  pēc António Marinho e Pinto uzklausīšanas 2017. gada 22. martā saskaņā ar Reglamenta 9. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā 1993. gada 1. marta likuma par Portugāles deputātu nolikumu 7/93 11. panta 1., 2., 3. un 5. punktu un ģenerālprokurora biroja 2011. gada 10. oktobra apkārtrakstu Nr. 3/2011,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0163/2017),

A.  tā kā Rietumlisabonas apgabala (Ueirasas) tiesas tiesnesis ir pieprasījis atcelt Eiropas Parlamenta deputāta António Marinho e Pinto parlamentāro imunitāti sakarā ar tiesvedību par iespējamu pārkāpumu;

B.  tā kā António Marinho e Pinto imunitāti tiek prasīts atcelts, jo viņš, iespējams, ir pārkāpis tiesības, ceļot neslavu vainu pastiprinošos apstākļos, — sods par šādu pārkāpumu ir paredzēts Portugāles kriminālkodeksa 180. panta 1. punktā un 183. panta 2. punktā — līdz pat diviem gadiem ieslodzījuma, kā arī, iespējams, ir apmelojis kādu organizāciju, dienestu vai juridisku personu, sods par ko ir paredzēts Portugāles kriminālkodeksa 187. panta 1. punktā un 2. punkta a) apakšpunktā — līdz pat diviem gadiem ieslodzījuma;

C.  tā kā labdarības organizācija Santa Casa de Misericórdia de Lisboa ir iesniegusi sūdzību par António Marinho e Pinto;

D.  tā kā minētā sūdzība attiecas uz izteikumiem, kurus António Marinho e Pinto 2015. gada 30. maijā atļavās Portugāļu kanāla SIC Notícias raidījumā A Propósito, kuru vadīja António José Teixeira un kurš tika translēts plkst. 21.00, un kura laikā António Marinho e Pinto esot teicis: „Attiecībā uz sociālo nodrošinājumu es varu jums teikt, ka ir jānošķir solidaritātes dimensija, kuru pārzina valsts; to nedrīkstētu finansēt, izmantojot darbinieku pensijām paredzētos līdzekļus, saprotat? Ir jāizmanto valsts vispārējais budžets. Sociālā solidaritāte, izmantojot nodokļus, ir jāīsteno šai milzīgajai organizācijai Lisabonas Misericórdia, kas pārvalda miljoniem lielu kapitālu, kas tiek izšķērdēts bieži vien personiska labuma nolūkā un apmierina personiskās intereses [..] Es domāju, ka Manuel Rebelo de Sousa kungs varētu būt labāks par Pedro Santana Lopes kungu, ņemot vērā pieredzi, kuru Santana Lopes kungam bija, strādājot valdībā, un cita starpā bija interesanti vērot, kā direktors, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa direktors, strādā pie tā, lai panāktu savas kandidatūras iecelšanu, ar kādiem resursiem un līdzekļiem.”;

E.  tā kā saskaņā ar Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantu attiecībā uz Eiropas Parlamenta locekļiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus;

F.  tā kā Eiropas Savienības Tiesa ir uzskatījusi, ka, lai uz kādu viedokli attiektos imunitāte, Eiropas Parlamenta deputātam tas ir jāizsaka, pildot savas funkcijas, kas līdz ar to nozīmē, ka paustajam viedoklim ir jābūt saistītam ar deputāta pienākumiem; tā kā šai saiknei jābūt tiešai un acīmredzamai(2);

G.  tā kā saskaņā ar minētā protokola 9. pantu Eiropas Parlamenta locekļiem savā valstī ir imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

H.  ņemot vērā, ka saskaņā ar 1993. gada 1. marta likuma par Portugāles deputātu nolikumu 7/93 11. panta 1., 2., 3. un 5. pantu un ģenerālprokurora biroja 2011. gada 10. oktobra apkārtrakstu Nr. 3/2011, António de Sousa Marinho e Pinto nedrīkst nedz nopratināt, nedz pret viņu ierosināt kriminālprocesu, ja nav saņemta Eiropas Parlamenta iepriekšēja atļauja;

I.  tā kā nodarījumiem, kurus António de Sousa Marinho e Pinto esot izdarījis, nav tieša un acīmredzama sakara ar António de Sousa Marinho e Pinto darbību Eiropas Parlamenta deputāta amatā; tā kā tiem drīzāk ir tīri nacionāls raksturs, jo izteikumi ir izdarīti Portugāles teritorijā translētā raidījumā par tikai Portugāli skarošu jautājumu, kas attiecas uz nacionālajās tiesībās reglamentētas apvienības pārvaldību;

J.  tā kā iespējamie pārkāpumi līdz ar to nav saistīti ar viedokli, kas ir izteikts, vai balsojumu, kas ir veikts, pildot Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus, kā tas ir noteikts Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantā;

K.  tā kā izvirzītajām apsūdzībām nekādas tiešas saiknes ar António de Sousa Marinho e Pinto Eiropas Parlamenta deputāta statusu nav;

L.  tā kā nav pamata aizdomām par fumus persecutionis, proti, pietiekami nopietnam un pamatotam pieņēmumam par to, ka tiesas procedūra ir ierosināta, lai kaitētu šā deputāta politiskajai darbībai;

1.  nolemj atcelt António Marinho e Pinto deputāta imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Rietumlisabonas apgabala (Ueirasas) tiesas tiesnesim un António Marinho e Pinto.

(1) Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedumi, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedumi, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Apvienotās lietas T-346/11 un T-347/11, Bruno Gollnisch/Parlaments, spriedums, uz kuru iepriekš ir dota atsauce.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika