Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2294(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0163/2017

Texte depuse :

A8-0163/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0132

Texte adoptate
PDF 333kWORD 50k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
Cererea de ridicare a imunității lui António Marinho e Pinto
P8_TA(2017)0132A8-0163/2017

Decizia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 privind cererea de ridicare a imunității lui António Marinho e Pinto (2016/2294(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui António Marinho e Pinto, transmisă la 23 septembrie 2016 de către dl Miguel Pereira da Rosa, judecător în districtul Lisabona-vest (Oeiras) (ref. 4759/15.2TDLSB), în cadrul unei acțiuni penale inițiate împotriva lui António Marinho e Pinto și anunțată în plen la 24 octombrie 2016,

–  având în vedere scrisoarea Procurorului General adjunct competent din data de 12 decembrie 2016 ce cuprinde transcrierea afirmațiilor dlui António Marinho e Pinto,

–  în urma audierii dlui António Marinho e Pinto la 22 martie 2017, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 11 alineatele (1), (2), (3) și (5) din Legea 7/93 din 1 martie 1993 care reglementează statutul deputaților portughezi și circulara nr. 3/2011 din partea Procurorului General din 10 octombrie 2011,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0163/2017),

A.  întrucât judecătorul din districtul Lisabona-vest (Oeiras) a solicitat ridicarea imunității dlui António Marinho e Pinto, deputat în Parlamentul European, în cadrul unei proceduri penale privind o presupusă infracțiune;

B.  întrucât ridicarea imunității lui António Marinho e Pinto vizează o presupusă infracțiune de defăimare în formă agravată, astfel cum este definită la articolele 180 alineatul (1) și 183 alineatul (2) din Codul penal portughez, pasibilă de pedeapsă cu închisoarea de până la doi ani și o infracțiune de jignire adusă unei organizații, unui serviciu sau unei persoane juridice, astfel cum este definită la articolul 187 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din Codul penal portughez, pasibilă de pedeapsă cu închisoarea de până la doi ani;

C.  întrucât asociația caritativă Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a introdus plângere împotriva dlui António Marinho e Pinto;

D.  întrucât plângerea viza declarațiile făcute de António Marinho e Pinto la 30 mai 2015, în cadrul unui interviu în programul „A Propósito” al canalului portughez de știri „SIC Notícias”, program condus de António José Teixeira și transmis la ora 21.00, în timpul căruia ar fi afirmat următoarele: Cu privire la asigurările sociale pot să vă spun că trebuie desprins aspectul legat de solidaritate, care este de competența statului și care nu trebuie suportat din pensiile muncitorilor. Vedeți dvs.? Trebuie utilizat bugetul general al statului. Solidaritatea socială trebuie să se realizeze prin intermediul impozitelor, prin intermediul acestei instituții enorme, Misericórdia de Lisboa, care gestionează milioane și milioane, bani care sunt risipiți de multe ori în beneficii personale, în interese personale (...). Cred că dl Manuel Rebelo de Sousa ar fi mai bun decât dl Pedro Santana Lopes, după experiența în guvern a dlui Santana Lopes și, în fine, a fost chiar interesant de văzut cum directorul Santa Casa da Misericórdia de Lisboa lucrează pentru a-și susține candidatura, cu ce resurse, cu ce mijloace;

E.  întrucât, potrivit articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor;

F.  întrucât Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că, pentru a beneficia de imunitate, opiniile unui deputat în Parlamentul European trebuie să fie exprimate în exercitarea funcțiilor sale, ceea ce impune existența unei legături între opinia exprimată și îndatoririle parlamentare; întrucât această legătură trebuie să fie directă și evidentă(2);

G.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din același protocol, deputații beneficiază, pe teritoriul statului lor de proveniență, de aceleași imunități ca și cele recunoscute membrilor parlamentului țării respective;

H.  întrucât, în conformitate cu articolul 11 alineatele (1), (2), (3) și (5) din Legea 7/93 din 1 martie 1993 care reglementează statutul deputaților portughezi și circulara nr. 3/2011 din partea Procurorului General din 10 octombrie 2011, António de Sousa Marinho e Pinto nu poate fi interogat sau audiat în calitate de învinuit fără autorizarea prealabilă a Parlamentului European;

I.  întrucât presupusele fapte nu au o legătură directă sau evidentă cu exercitarea, de către António Marinho e Pinto, a funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European și se referă la activități cu caracter pur național, dat fiind faptul că afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni în Portugalia, pe o temă specific portugheză legată de gestionarea unei asociații de drept național;

J.  întrucât, așadar, presupusele fapte nu au drept obiect opinii sau voturi exprimate în exercitarea funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

K.  întrucât învinuirea formulată nu are, în mod evident, nicio legătură cu statutul de deputat în Parlamentul European al lui António Marinho e Pinto;

L.  întrucât nu există niciun motiv pentru a suspecta existența unui caz de fumus persecutionis, adică o prezumție suficient de întemeiată și exactă că procedura a fost inițiată cu intenția de a prejudicia activitatea politică a deputatului,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui António Marinho e Pinto;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente judecătorului din districtul Lisabona-vest (Oeiras) și dlui António Marinho e Pinto.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, Gollnisch/Parlamentul, menționată mai sus.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate