Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2294(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0163/2017

Predkladané texty :

A8-0163/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0132

Prijaté texty
PDF 340kWORD 45k
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
Žiadosť o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta
P8_TA(2017)0132A8-0163/2017

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o žiadosti o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta (2016/2294(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta, ktorú 23. septembra 2016 predložil Miguel Pereira da Rosa, sudca okresného súdu v západnom Lisabone (Oeiras) (ref. č. 4759/15.2TDLSB), v rámci trestného konania proti nemu, a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 24. októbra 2016,

–  so zreteľom na list zástupkyne generálneho prokurátora z 12. decembra 2016, ktorý obsahuje zápis vyjadrenia Antónia Marinha e Pinta,

–  po vypočutí Antónia Marinha e Pinta 22. marca 2017 v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 11 ods. 1, 2, 3 a 5 zákona 7/93 z 1. marca 1993 o štatúte portugalských poslancov a na obežník kancelárie generálneho prokurátora č. 3/2011 z 10. októbra 2011,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0163/2017),

A.  keďže sudca okresného súdu v západnom Lisabone (Oeiras) požiadal, aby bol poslanec Európskeho parlamentu António Marinho e Pinto zbavený parlamentnej imunity v rámci žaloby týkajúcej sa údajného trestného činu;

B.  keďže zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta sa týka údajného trestného činu ohovárania, ako sa stanovuje v článku 180 ods. 1 a v článku 183 ods. 2 portugalského trestného zákonníka, ktorý sa trestá trestom odňatia slobody do maximálne dvoch rokov, a trestného činu poškodenia organizácie, služby alebo inej právnickej osoby, ako sa ustanovuje v článku 187 ods. 1 a ods. 2 písm. a) portugalského trestného zákonníka, ktorý sa trestá trestom odňatia slobody až na dva roky;

C.  keďže charitatívne združenie Santa Casa de Misericórdia de Lisboa podala sťažnosť na Antónia Marinha e Pinta;

D.  keďže sťažnosť sa týkala vyhlásení Antónia Marinha e Pinta 30. mája 2015 počas rozhovoru v relácii „A propósito“ portugalského kanála SIC Notícias, ktorú moderoval António Manuel Teixeira a vysielala sa o 21 hod., počas ktorej uviedol: „Pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie, poviem vám, že treba vyčleniť rozmer solidarity, ktorá patrí do právomoci štátu; nemalo by sa vyplácať na úkor dôchodkov pracujúcich, rozumiete? Treba použiť všeobecný rozpočet štátu. Sociálna solidarita sa musí vykonávať prostredníctvom daní, touto obrovskou inštitúciou, ako je Misericórdia de Lisbonne, ktorá spravuje milióny a milióny, s ktorými sa plytvá veľmi často v prospech osobného zisku, v mene osobných záujmov [...] Myslím, že pán Manuel Rebelo de Sousa by bol lepší ako pán Pedro Santana Lopes, a to vzhľadom na skúsenosti pána Santanu Lopesa vo vláde, a okrem toho by bolo zaujímavé vidieť, ako riaditeľ pracuje, s akými zdrojmi a akými prostriedkami riaditeľ Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pracuje na svojej kandidatúre“;

E.  keďže podľa článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nesmú byť vyšetrovaní, zadržaní alebo stíhaní pre názory alebo hlasovanie počas výkonu svojej funkcie;

F.  keďže Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že na to, aby sa na názor poslanca Európskeho parlamentu vzťahovala imunita, musí ho poslanec vysloviť pri výkone svojich úloh, čo teda predpokladá požiadavku spojitosti medzi vyjadreným názorom a poslaneckými úlohami; keďže táto spojitosť musí byť priama a jednoznačná(2);

G.  keďže v súlade s článkom 9 tohto protokolu poslanci na území ich vlastného štátu požívajú imunitu priznanú členom parlamentu ich krajiny;

H.  keďže podľa článku 11 ods. 1, 2, 3 a 5 zákona 7/93 z 1. marca 1993 o štatúte portugalských poslancov a podľa obežníka generálneho prokurátora č. 3/2011 z 10. októbra 2011 António de Sousa Marinho e Pinto nesmie byť vypočúvaný ani obvinený bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho parlamentu;

I.  keďže údajné činy nemajú priamu alebo zjavnú súvislosť s výkonom funkcie poslanca Európskeho parlamentu Antónia Marinha e Pinta a vzťahujú sa na činnosti, ktoré majú čisto vnútroštátny charakter, pretože sa týkajú vyhlásení vo vysielaní v Portugalsku na tému, ktorá je špecificky portugalská a týka sa správy združenia podľa vnútroštátneho práva;

J.  keďže teda údajné činy sa netýkajú názorov vyjadrených alebo hlasov odovzdaných pri výkone funkcie poslanca Európskeho parlamentu v zmysle článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

K.  keďže obvinenie sa zjavne nesúvisí s funkciou Antónia Marinha e Pinta ako poslanca Európskeho parlamentu;

L.  keďže neexistuje dôvod domnievať sa, že ide o prípad fumus persecutionis, t. j. dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto vec bola predložená so zámerom politicky uškodiť poslancovi;

1.  rozhodol zbaviť Antónia Marinha e Pinta imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru sudcovi okresného súdu v západnom Lisabone (Oeiras) a Antóniovi Marinhovi e Pintovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.)
(2) Spojené veci T-346/11 et T-347/11, Gollnisch/Parlement, uvedený rozsudok.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia