Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0345(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0054/2017

Předložené texty :

A8-0054/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0133

Přijaté texty
PDF 395kWORD 49k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel
Ochranná známka EU ***I
P8_TA(2017)0133A8-0054/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0702),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 118 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0439/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 - zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0054/2017),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu, Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)
P8_TC1-COD(2016)0345

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1001.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí