Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0345(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0054/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0054/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0133

Elfogadott szövegek
PDF 247kWORD 56k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
Az európai uniós védjegy ***I
P8_TA(2017)0133A8-0054/2017
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2017. április 27-i jogalkotási állásfoglalása az európai uniós védjegyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0702),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 118. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0439/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel eljárási szabályzat 103. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0054/2017),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. április 27-én került elfogadásra az európai uniós védjegyről szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
P8_TC1-COD(2016)0345

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/1001 rendelettel.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat