Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0345(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0054/2017

Pateikti tekstai :

A8-0054/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0133

Priimti tekstai
PDF 319kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2017 m. balandžio 27 d. - Briuselis
ES prekių ženklas ***I
P8_TA(2017)0133A8-0054/2017
Rezoliucija
 Tekstas

2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0702),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 118 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0439/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0054/2017),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/... dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (kodifikuota redakcija)
P8_TC1-COD(2016)0345

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/1001.)

Teisinė informacija - Privatumo politika