Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0345(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0054/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0054/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0133

Pieņemtie teksti
PDF 389kWORD 51k
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele
ES preču zīme ***I
P8_TA(2017)0133A8-0054/2017
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2017. gada 27. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta versija) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0702),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 118. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0439/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 1994. gada 20. decembra nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0054/2017),

A.  tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 27. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta redakcija)
P8_TC1-COD(2016)0345

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/1001.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika