Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0345(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0054/2017

Texte depuse :

A8-0054/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.2

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0133

Texte adoptate
PDF 322kWORD 55k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
Marca Uniunii Europene ***I
P8_TA(2017)0133A8-0054/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene (versiune codificată) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0702),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 118 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0439/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 - Metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–  având în vedere articolul 103 și articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0054/2017),

A.  întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene (versiune codificată)
P8_TC1-COD(2016)0345

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/1001.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate