Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0021(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0067/2017

Ingivna texter :

A8-0067/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0134

Antagna texter
PDF 231kWORD 41k
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel
Minamatakonventionen om kvicksilver ***
P8_TA(2017)0134A8-0067/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 april 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av Minamatakonventionen om kvicksilver (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05925/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 192.1 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0102/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0067/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av Minamatakonventionen om kvicksilver.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt Förenta nationerna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy